Så arbetar SOS Barnbyar med utbildning

SOS Barnbyar bidrar till att barn och unga kan gå i skolan och utbilda sig – från tidig barndom och grundskola till högre studier och yrkesutbildningar som förbereder för arbetslivet. Det görs genom bidrag till exempelvis skolavgifter och läromedel men också genom att stärka kommunala skolor, relevanta samhällsaktörer och utbildningssystem med kunskap, resurser och partnerskap för att stärka samhällen i stort. Vid katastrofer bedriver vi undervisning på barnvänliga platser.