Artikel

Rosa får kraften genom kunskap

grupparbete där flera sitter runt ett stort papper och ritar streckgubbar

Projektet Safe and empowered ska motverka genusbaserat sexuellt våld i den väpnade konflikten i Colombia. Det görs genom att öka medvetenheten i ämnet, stärka de offer som varit utsatta för våldet och genom att arbeta förebyggande med bland annat attityder. Rosa Córdoba är en av deltagarna.

kvinna med färggrant halsband och blåblommigt linne med beslutsam blick
Rosa Córdoba

– När jag först hörde talas om Safe and empowered trodde jag att det enbart handlade om kvinnor och entreprenörskap. Men sen när jag deltog vid gruppträffarna insåg jag att det var mer än så. Jag insåg också hur viktigt och värdefullt arbete som SOS Barnbyar gör. Kunskapen jag fått har gjort mig medveten om saker jag inte tänkt på tidigare och jag har fått många insikter om min roll som kvinna och mamma, berättar hon.

Andra berättar om projektets betydelse för självkänslan.

– Det stärkte mig som kvinna. Jag har lärt mig att sätta tydligare gränser och fatta egna beslut. Jag värderar mig själv högre idag och känner mig mindre rädd, berättar en av deltagarna.

En annan berättar hur det förändrade henne både på ett personligt plan och i förhållande till andra.

– Jag har lärt mig att respektera andra – och mig själv. Det har varit värdefullt även i vardagen. Nu när jag är mer medveten om situationer där någon blir utsatt så att jag verkligen kan hjälpa den personen.

Redovisning framför publik där en man skriver på en affisch och en kvinna står bredvid

Ytterligare en deltagare vittnar om den frihetskänsla som kommer av att lära sig sätta gränser för vad som är okej och inte.

– Vi är nu mer medvetna om när genusbaserat våld sker och vilka rättigheter vi har. För mig har den största behållningen varit den tillfredsställelsen och kraften jag känner när jag säger ”NEJ” och ”SLUTA NU”. Kraften av att inte låta mig attackeras av någon annan. Jag känner mig fri nu, berättar hon.

Förutom gruppträffar – där deltagare i lokalsamhället pratar om rätten till sin kropp, jämställdhet och normer – genomförs även olika informationskampanjer. För barn och unga finns ett informationsmaterial och, vid särskilda familjecenter, får hela familjer tillgång till behovsanpassat stöd. För de som själva är offer för våldet erbjuds psykosocialt stöd och insatser som bidrar till självförsörjning på sikt. Eftersom många lever i beroendeställning till sina förövare är självständighet en viktig faktor för att komma ur våldet – och är därför en viktig komponent i projektet. Vissa av offren får stöd genom anmälnings- och juridiska processer.

Flicka med munskydd håller en lapp där det står Igualdad

Ökad jämställdhet

Projektet når närmare 3 000 individer i tre områden i regionen, som på grund av sitt strategiska läge längs Stilla havskusten påverkats hårt av droghandel – vilket i sin tur förhöjt våldet och oroligheterna i just den här regionen. Landet är dessutom sedan tidigare präglat av konflikter mellan olika gerillarörelser.

– I sådana kontexter som länge varit drabbade av våld och konflikter kan så kallade toxiska maskulinitetsnormer, det vill säga normer som premierar styrkeyttringar, makt och våld, få fäste och cementeras. Därför är det viktigt att få med även männen i projektet. Inte förrän vi förändrat attityden hos alla som bor i ett visst samhälle kan vi uppnå jämställdhet på sikt, säger Elin Axelgren på SOS Barnbyar som ansvarar för projektet från Sverige.

Det är inte bara flickor och kvinnor som utsätts för genusbaserat våld i de här regionerna. Även många HBTQI-personer är hårt utsatta för olika former av våld och diskriminering.

– En central del i projektet är att stärka och stödja den målgruppen, öka medvetenheten om genusfrågor i lokalsamhället för att minska det stigma många upplever, fortsätter Elin Axelgren.

Förbättrade familjerelationer

Rosa Córdoba berättar att kunskapen hon fått gjort att hon blivit medveten om sina egna fördomar kring HBTQI-personer. Hon har upplevt så många positiva effekter av projektet att hon har fortsatt att delta vid gruppträffarna digitalt när hon på grund av en flytt inte kunde vara med på plats. Bland annat har förhållandet inom hennes egen familj förbättrats.

– Jag vill tacka Gud för att jag kunna vara med på det här. Jag har känner mig stärkt inom många områden och fått en mycket bättre relation med mina barn, säger hon.

Projektet Safe and empowered pågår 2020–2021 och är ett samarbete mellan SOS Barnbyar i Colombia och Sverige. Det har kunnat genomföras tack vare stöd från Musikhjälpens insamling 2019 Sex är inte ett vapen.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2021-04-23

Liknande

Artikel

Så mår barnen i Gaza efter evakueringen

I slutet av maj tvingades vi evakuera vår barnby i Rafah helt och flytta barnen och familjerna som sökte skydd där till tältläger i centrala Gaza. Situationen runt barnbyn var alldeles för farlig. Reem Alreqeb Reem, tf programchef i Gaza, var med under och efter evakueringen.

Läs mer här

Artikel

"Det kommer finnas något bättre"

Sedan oktober har Islam flytt fyra gånger inom Gaza med sin sjuka man och sina sju barn. De hittar ingen trygghet någonstans och det påverkar deras mentala hälsa. Nu bor de i SOS Barnbyars tältläger och får psykologiskt stöd.

Läs mer här

Artikel

Israa tvingades fly sitt barndomshem

När kriget bröt ut sökte Israa skydd i vår barnby i Rafah, där hon växte upp och känner sig trygg. Men i slutet av maj blev situationen runt barnbyn för farlig och hon evakuerades till SOS Barnbyars tältläger i Deir al Balah.

Läs mer här