SOS Barnbyar och Postkodlotteriet

Så bidrar en lott till trygghet för nästa generation

Vi är en av organisationerna som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Överskottet har använts bland annat till vårt familjestärkande program i Moçambique och Togo. 

Moçambique har utsatts för kraftiga naturkatastrofer det senaste året. De som drabbas hårdast är de redan mest utsatta – barn som lever i otrygghet. I samhällen med utbredd fattigdom riskerar fler familjer att splittras och fler barn att bli övergivna. För att stärka barn och familjer samarbetar vi med olika gräsrotsorganisationer i landet. Vi anordnar barn- och ungdomsverksamheter, särskilda mammaklubbar, föreläsningar, ger bidrag till skolmaterial, startar sparlånegrupper och ger familjer möjlighet att odla grönsaker på kommunens mark för eget bruk och försäljning. De här familjestärkande insatserna gör både individen och samhället starkare. Barnen ges möjlighet att gå i skolan, utbilda sig och få växa upp i trygghet; en viktig förutsättning för att bli självförsörjande som vuxna.

Vi gör allt vi kan för att inget barn ska växa upp ensamt. Utan kärlek. Utan trygghet. Utan respekt. Vi ser till att familjer runt om i världen får hålla ihop. Vi stärker föräldrar för att förhindra att de tvingas ge upp sina barn – och vi finns där om det värsta redan har hänt. Genom att ständigt söka nya och innovativa lösningar säkrar vi framtiden för fler barn. Alla som har en lott i Postkodlotteriet bidrar till vårt viktiga arbete.

Tack vare vårt samarbete med Postkodlotteriet har vi kunnat nå ut till fler än 100 000 barn och familjer i Benin, Haiti, Bolivia, Centralafrikanska republiken, Ghana, Mocambique, Senegal, Somaliland, Togo, Lettland, Estland, Ukraina, Kosovo, Indien, Kambodja, Kina, Mongoliet, Venezuela, Pakistan, Colombia och i Sverige.

SOS Barnbyar i Indien

SOS Barnbyar Indien

Tillsammans med Peppy Pals har SOS Barnbyar genomfört ett pilotprojekt i Ukraina för att utveckla barns emotionella intelligens.

SOS Barnbyar Ukraina

Tre personer som springer mot kameran. I bakgrunden syns en husfasad med graffiti.

SOS Barnbyar Sverige

Nyhet

20 miljoner från Postkodlotteriet till vårt Drömprojekt i Ukraina

För att öka antalet familjehem i Ukraina, och stärka de existerande, får SOS Barnbyar 20 miljoner från Postkodlotteriet för att genomföra ett Drömprojekt.

Läs mer här

Nyhet

Postkodlotteriet stöttar SOS Barnbyar med 21 miljoner

Det bidrar till vårt långsiktiga arbetet för att fler barn ska få växa upp i trygghet och få sina grundläggande rättigheter uppfyllda.

Läs mer här

Nyhet

20 miljoner från Postkodlotteriet till vårt Drömprojekt i Ukraina

För att öka antalet familjehem i Ukraina, och stärka de existerande, får SOS Barnbyar 20 miljoner från Postkodlotteriet för att genomföra ett Drömprojekt.

Läs mer här

Nyhet

Postkodlotteriet ger 21 miljoner kronor till SOS Barnbyar

SOS Barnbyar har varit förmånstagare hos Postkodlotteriet sedan 2008. I år får vi 21 miljoner kronor till vårt arbete.

Läs mer här