Nyhet

20 miljoner från Postkodlotteriet till vårt Drömprojekt i Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar barnen svårt.

Redan innan Rysslands fullskaliga invasion befann sig drygt 100 000 barn i Ukraina i institutionsvård. Nu, två år senare, har över 10 000 barn har förlorat sina föräldrar, varav omkring 1 600 har förlorat båda och saknar släktingar som kan ta hand om dem. Tiotusentals barn riskerar att växa upp utan trygghet, stöd av trygga vuxna eller utbildning.

För att öka antalet familjehem och stärka de existerande i det krigshärjade landet får vi nu 20 miljoner kronor från Postkodlotteriet för att genomföra ett Drömprojekt.

Från vänster: Sandra Dahlberg Postkodlotteriet, Petra Nyberg tf generalsekreterare SOS Barnbyar, Gabriella Kamal Programansvarig SOS Barnbyar.

– Barnen i Ukraina behöver en trygg famn som de kan kalla sitt hem, säger SOS Barnbyars t f generalsekreterare Petra Nyberg. Alternativet institutionsvård är en form av ålderstigen barnförvaring som ofta innebär kränkningar av barnens rättigheter.

Sex lokala organisationer i landet samarbetar med oss i projektet för att nå familjehem i regionerna Kyiv, Chernihiv, Poltava, Chernivtsi, Zakarpattia, Ivano-Frankivsk och Lviv. Tanken är att stärka de familjehem som redan finns och även skapa fler sådana genom rekrytering, utbildning och stödprogram. Dessutom ska projektet öka den vanlige ukrainarens förståelse av att familjeomsorg är bättre för barns välbefinnande och utveckling, än institutionsvård.

–  Alla barn har rätt till en trygg barndom, det slår FN:s barnkonvention fast, säger Postkodlotteriets vd Anders Årbrandt. Kriget i Ukraina har gjort att barnen där är speciellt utsatta.

Mobila team ska ta sig direkt till barnen och familjehemmen. Specialister inom socialt arbete, psykologi, socialpedagogik och logopedi ska finnas tillgängliga för att möta behoven. Samtidigt ska familjehemsföräldrarnas kompetens öka med fysisk utbildning i förebyggande och stärkande metoder, för att öka välmående i familjer. Därtill ska barn och ungas kunskap om hur de anmäler brister i omsorgen via digitala rapporteringssystem säkerställas.

–  Syftet är att rädda så många barn som möjligt från en mörk framtid i hopplöshet och i stället ge dem en ny verklighet där de får läka krigets sår, säger Petra Nyberg.

Projektet pågår under tre år och under den tiden räknar vi med att åtminstone 1 200 familjehemsföräldrar och 3 000 barn får stöd av specialister. Samtidigt ska 1 600 blivande familjedaghem utvärderas psykologiskt och genomgå utbildning innan barn placeras.

Dessutom är målet att minst 1 400 existerande familjehem får stärkt kapacitet om barns utveckling och uppfostran, 300 000 ukrainare får ökad medvetenhet om familjehemsvård och 550 specialister från lokala myndigheter får stärkt yrkeskompetens.

”Syftet är att rädda så många barn som möjligt från en mörk framtid i hopplöshet och i stället ge dem en ny verklighet där de får läka krigets sår”

Drömprojekt: On the road to Recovery – Tillbaka till trygghet

Projektet som ska löpa under tre år tilldelas 20 miljoner kronor och är ett av Drömprojekten som beviljas av Svenska Postkodlotteriet 2024. Projektets mål är att öka antalet familjehem i Ukraina och stärka existerande familjehems kapacitet för att ge fler barn som förlorat sina föräldrars omsorg en ny chans att få växa upp i trygghet. Projektet genomförs av SOS Barnbyar.

Läs mer här hos Postkodlotteriet.

Postkodeffekten – tillsammans för en bättre värld

Postkodlotteriet är Sveriges största lotteri, men också Sveriges största privata givare till ideell sektor. Idag genererar lotteriet en miljard kronor om året till över 60 organisationer som arbetar för att göra världen bättre för människa, djur och natur.

 

Svenska Postkodlotteriet logotyp.

Se klippet från när våra medarbetare blev överraskade med de goda nyheterna.

Dela inlägget

Publicerad: 2024-03-04

Liknande

Nyhet

Postkodlotteriet stöttar SOS Barnbyar med 21 miljoner

Det bidrar till vårt långsiktiga arbetet för att fler barn ska få växa upp i trygghet och få sina grundläggande rättigheter uppfyllda.

Läs mer här

Artikel

EU − Säkra framtiden för människor som flytt Ukraina!

Barn som flytt Ukraina behöver trygghet i EU även i framtiden. När EU:s massflyktsdirektiv löper ut om ett år riskerar barn och familjer att hamna utanför samhället.

Läs mer här

Artikel

En ukrainsk mamma berättar

− Jag skyddade barnen med min kropp och bad att vi alla skulle dö om en bomb träffade oss, säger Nadiya och torkar sina tårar. − Så att mina barn inte lämnas ensamma. Nadiya, en mamma från Mariupol, berättar om den värsta tiden hennes familj har gått igenom.

Läs mer här