Så arbetar vi för att uppnå våra mål

För att uppnå våra mål, fokuserar vi på strategiska insatsområden som har tagits fram i samarbete med SOS Barnbyars medlemsorganisationer samt med barn och unga över hela världen. Två övergripande målsättningar ska uppnås till 2030.

  • Den ena målsättningen är att säkerställa att många fler barn växer upp i en kärleksfull miljö och har en jämlik möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.
  • Den andra målsättningen är att leda världens mest effektiva rörelse för barns rätt till en trygg uppväxt i en kärleksfull familjemiljö.

 

Strategiska insatsområden

Detta ska vi uppnå genom våra egna program, men också i partnerskap med andra aktörer. Strategin innebär bland annat att utveckla alternativa omsorgsformer för barn i samhällsvård. Det innebär att under kommande år ska SOS Barnbyar utveckla och utöka sin verksamhet för barn i samhällsvård (barnbyarna). Omsorgsformerna ska successivt integreras i samhället. För att förhindra att barn överges och familjer splittras ska vi öka de familjestärkande insatserna. Vi ska stärka unga genom att erbjuda dem anpassad vård och omsorg. Vi arbetar även för att öka deras möjlighet till att få jobb och bli självförsörjande. Vi hjälper lokala krafter att skapa ett barnvänligare samhälle och för att ge barn som lever i utsatthet en egen röst. Genom strategisk opinionsbildning kan vi påverka barnrättsfrågor och främja politiska reformer som stärker barn. I krig och konflikter ligger SOS Barnbyars primära fokus på att ta hand om barn som förlorat eller kommit bort från sina föräldrar, samt att arbeta för att familjer ska kunna återförenas.