Artikel

Så omvandlas din gåva till en trygg uppväxt

Du kanske nån gång undrat hur din faddergåva når det barn eller annat ändamål du valt att stötta? För att säkra att gåvan kommer fram och gör som störst nytta tar vi hjälp av olika kontrollsystem, externa granskningar och behovsanalyser.

När din gåva kommit in, bokas den på rätt ändamål; en viss barnby eller övrigt ändamål det avser. En gång i månaden överförs alla fadderbidrag vidare via ett internationellt överföringssystem som hanterar valutakurser*.

Pengarna förmedlas därefter vidare till SOS Barnbyar i det land som bedriver det program du valt att stötta eller där det behövs som bäst – beroende på vilken sorts gåva det är. När ditt bidrag kommit fram används det av våra kollegor på plats för att betala för de aktiviteter som ingår i programmet, enligt en godkänd budget som tas fram varje år. Alla budgetar och planering av
aktiviteter är baserade på de behovsanalyser som tidigare gjorts och utifrån de resultat vi vill uppnå för ett visst barn, familj eller samhälle där SOS Barnbyar bedriver verksamhet.

* Systemet används för att minska valutakursrisker.

Interna och externa kontroller 

Kostnader för verksamheten i varje land bokförs regelbundet i ett gemensamt internationellt system för finansiell uppföljning, och bokföringen granskas regelbundet av de regionala kontoren. Årligen granskas också verksamheten
i varje land av en extern oberoende revisionsbyrå för att säkerställa att redovisningen sker på ett korrekt sätt, och att uppsatta rutiner och policys för den ekonomiska hanteringen följs. Avvikelser i de årliga granskningarna följs upp varje år. Utöver denna granskning görs interna kontroller regelbundet

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2024-03-14

Liknande

Nyhet

Psykologiskt stöd ger barn trygghet efter missilattacken mot Israel

De iranska attackerna mot Israel i söndags orsakade rädsla och oro hos barn och ungdomar i våra program i landet. En 7-årig flicka skadades.

Läs mer här

Artikel

Workwear for Kids – en kollektion som står upp mot barnarbete

Med initiativet Workwear for Kids strävar vi efter att öka medvetenheten om de hårda förhållanden för barnarbete och säkerställa att en fråga som är mycket relevant för miljontals barns vardagsliv, fortsätter att få den uppmärksamhet den förtjänar från allmänheten.

Läs mer här

Artikel

Jon Henrik Fjällgren: ”Fler borde engagera sig för barnen”

Jon Henrik Fjällgren berättar om besöket i barnbyn och varför fler bör engagera sig.

Läs mer här