Nyhet

SOS Barnbyar har startat ett tillfälligt boende för utsatta barn i Tartus, Syrien

SOS Barnbyar i Syrien har öppnat ett tillfälligt boende i Tartus för 450 barn i utsatthet. Boendet är planerat att vara öppet i tre år. Det ska ge boende, psykologisk vård och sjukvård, samt ha en pedagogisk verksamhet med underhållning. Det kommer även att finnas specialister till hands för att hjälpa barn att återförenas med sina familjer. Det tillfälliga boendet kommer också att hjälpa till att ta itu med viktiga hälsorelaterade behov för barn i regionen.

”Kriget tog allt från våra barn”, sade Samar Daboul, ordförande i SOS Barnbyar Syriens styrelse under invigningen. ”Många av dem förlorade sina hem, familjer och förhoppningar. Vi tror att öppnandet av detta boende, vårdcentraler och barnvänliga platser kommer att mildra krigets inverkan och hjälpa dessa barn att återfå sin barndom.”

Tartus har tagit emot ett stort antal människor som fördrivits av Syriens sexåriga krig. SOS Barnbyar har sedan tidigare två barnbyar i Damaskus och en i Aleppo och utvidgar nu sin verksamhet i Tartus. SOS-personal har tillhandahållit barnvänliga utrymmen, vård, medicinsk information, pedagogiskt stöd och humanitärt bistånd under hela Syriens pågående inbördeskrig.

Invigningsceremonin ägde rum den 27 augusti. Det tillfälliga boendet är finansierat av SOS Belgien och EU. SOS Syrien driver även en barnvänligplats i Tartus, som erbjuder aktiviteter för över 350 barn. SOS Barnbyar samarbetar med UNICEF för att ge kurser och pedagogiskt stöd till 1100 barn.

Bildtext: Barn ute på gatan i Aleppo, Syrien  Foto: Abeer Pamuk

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2017-09-14

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här