Ditt stöd ger barnen en framtid – även efter katastrofen

Moçambique har drabbats hårt av cykloner och översvämningar under våren. Genom ditt värdefulla stöd till vår katastroffond har vi tillsammans kunnat göra avgörande skillnad i det viktiga efterarbetet som alltid följer katastrofer. I vårt nödhjälpsprogram ingår just nu 4 200 barn från den drabbade regionen. Tack för att du ger de här barnen hopp.

Din gåva har gett:

Plats för lek – barnen får en trygg plats där de får leka och vara barn.

Traumahantering – samtal bidrar till att bearbeta det svåra som har hänt.

Rent vatten – sanitet och kunskap om hur man undviker smittor.