SOS Barnbyars styrelse

Styrelsens medlemmar

Styrelseledamöterna väljs på tvååriga mandatperioder. Ingen av styrelsens ledamöter erhåller något arvode för sitt arbete med SOS Barnbyar.

Michael Wandy Karlsson, ordförande
Advokat, tidigare 32 år på Mannheimer Swartling advokatbyrå. Numera advokat i egen regi och entreprenör, samt styrelseledamot i ett flertal styrelser, bl a för SOS Children’s Villages International. Är sedan 2003 även aktiv i SOS Barnbyars styrelse i Sverige där han är ordförande sedan 2008. Han var med och startade Advokater utan gränser 1998, där han också varit verksam, och har också varit engagerad i styrelsen för Amnesty Business Group.

 

Pär Svärdson, vice ordförande
Grundare och VD för nätapoteket Apotea. Han är även en av grundarna till Adlibris och han är verksam som styrelseledamot i bland annat Babyland, MARGE Arkitekter och Sail Racing. Han är engagerad i hållbarhetsfrågor och driver projekt för ett renare Östersjön. 2020 utsågs Pär till Entrepreneur of the Year Sverige och 2018 belönades han med Albert Bonniers pris Årets företagare.

 

Göran Harnesk, ledamot
Arbetade tidigt i sin karriär som bland annat specialpedagog för Tensta skoldaghem och barnomsorgschef i Rinkeby stadsdelsförvaltning. Han har erfarenhet som särskild utredare för utredning om barnperspektivet vid skilsmässor och var åren 1999–2011 GS för BRIS och 2011–2020 GS för Svensk Innebandy. Han har en Master i psykologi från Emporia State University i USA och har arbetat med barn- och ungdomsfrågor hela sin karriär med stort engagemang för SOS Barnbyars verksamhetsområden.

 

Bodil Långberg, ledamot
Egen företagare inom frågor som brett berör barns och ungas rättigheter. Har tidigare bl a varit GS i BRIS, chef för Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt VD i Sätra Bruk AB. Har lett statliga utredningar kring barns utsatthet, särskilt våld mot barn och barnsäkerhet. Ledamot i Skandias stiftelse Idéer för livet. Del av nätverket Resource People. Starkt engagerad i frågor som sammanfaller med SOS Barnbyars verksamhet.

 

Sofia Leffler Moberg, ledamot
Sofia har mer än 20 års erfarenhet som rådgivare till internationella bolag och att leda hållbarhetsarbetet i bolag från flera olika branscher. Hon har arbetat med barns rättigheter i bl a Rädda Barnen och Swedbank Robur och har varit GS för Nätverket för hållbart näringsliv och styrelseledamot flera i organisationer. Idag är hon rådgivare med fokus på en rättvis omställning och samarbeten mellan privat, offentlig och idéburen sektor.

 

Gustav Radell, ledamot
Har under de senaste tio åren haft ett antal toppositioner inom marknadsföring och ansvarat för tillväxtfrågor inom Voi Technology i norra Europa. Som tidigare global marknadschef inom SEB och med tunga roller inom Google Sverige har han erfarenhet från både tillväxtbolag och mer traditionella, i en global miljö. Sitter i Interfloras styrelse sedan 2012 och har en magisterexamen med inriktning på marknadsföring från Handelshögskolan i Göteborg.

 

Fiona Rotberg, ledamot
Senior Manager Global Corporate Partnerships inom WWF. Har erfarenhet av barnrättsfrågor, bl a från stiftelsen Global Child Forum, och har en PhD i International Environmental Policy, Negotiations and Law från Tufts University och Harvard, USA. Hon besitter en bred kunskap inom hållbarhet och barnrätt på internationell nivå och har stor erfarenhet av insamling.

 

Jan Bardell, ledamot
Har idag ett antal styrelseuppdrag, bl a styrelseordförande i Infranord AB och Studsvik AB, och har en solid grund inom styrelsearbete. Han har gedigen erfarenhet från näringslivet som vd för ett antal bolag inom Vattenfallkoncernen, koncern-vd för One Nordic, en ledande teknikkonsult, samt vd för industrigruppen Argynnis Group – för att nämna några uppdrag.