Syskonen tar hand om varandra

Marco kommer från en stor familj. Han har nio syskon och lever idag med fem av dem: Roxana (25) och hennes dotter Kathy (6), Vladimir (22), Rodrigo (20), Rosmery (17) och Bruno (14). Två av hans äldre syskon, Sarita (29) och Luis (27), bor precis runt hörnet. De äldsta syskonen har tagit hand om de yngre sedan deras mamma dog.

Familjen blev en del av det familjestärkande programmet för två år sedan. Första steget var att hjälpa familjen att reda ut behov, åtaganden och roller för familjens alla medlemmar. De yngre syskonen behövde utbildning, hälsovård, mat omsorg och trygghet. Dessutom fick familjen, tillsammans med tio andra familjer från området, hjälp med material och stöd för att bygga nya hem till sina familjer. De bor nu i ett hus som de kan kalla hem.

Med ditt stöd kan vi hjälpa fler familjer och samhällen som Marcos. Varmt tack för att du är Familjefadder!

*Namn är ändrade för att skydda människors privatliv.