Byfadder

Som byfadder följer du livet i en viss barnby. Fadderbidraget används bland annat till kläder, skolgång, sjukvård och lön till SOS-föräldrar och annan personal som på olika sätt stöttar barnen i barnbyn.

En del går även till att säkra finansieringen av den internationella verksamheten, så att stödet används där det behövs som bäst. Två gånger om året får du brev direkt från barnbyn, med information om barnen och de senaste händelserna. Du får även tidningen SOS Barn en gång per år, där du kan läsa om vår verksamhet i olika delar av världen, samt digitala utskick om vårt arbete.

Ditt bidrag gör att fler barn får vara barn.

Det här får du:

  • Brev från barnbyn två gånger per år 
  • Faddertidningen SOS Barn
  • Digitala utskick om vårt arbete

 

SOS Barnbyars tidning 2023.

Tillsammans skapar vi en trygg miljö – på barnens villkor

  • För att stärka skyddet av barn och värna barn och ungas integritet är inga besök i barnbyn tillåtna. Här kan du läsa mer hur vi arbetar med skydd av barn.

  • Du kan skriva brev till barnbyn du följer men det är alltid frivilligt för dem att besvara din hälsning. Adressen hittar du i dina fadderhandlingar. Tänk på att du skriver till barn från en annan kultur, med andra sociala värderingar, traditioner och levnadsstandard. 

  • Om du som fadder vill skicka presenter till barnbyn, är det viktigt att du skickar sådant som klassas som brev enligt postens bestämmelser. Skicka inte paket, eftersom barnbyn då kan behöva stå för tullavgifter. Välj gärna presenter av mindre värde som kan glädja flera, för att undvika avundsjuka och konflikter. Adressen hittar du i dina fadderhandlingar. 

  • Barn har rätt till privatliv och integritet. Publicera inte bilder och namn på barnen i sociala medier eller liknande.
Sju glada barn skrattar och tittar in i kameran.

Vi finns här för dig 

Har du frågor om ditt fadderskap är du alltid välkommen att höra av dig till [email protected] eller 08-545 832 04. Genom att lämna din mejladress missar du inte viktig information och kan enkelt del av vad som händer i verksamheten. 

Din integritet 

SOS Barnbyar behandlar dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). När du anmält dig som fadder sparar vi dina personuppgifter för att kunna behandla ditt månadsgivande på bästa sätt. Personuppgifterna används därefter endast för det syfte du registrerat dig för samt för utskick av information från SOS Barnbyar. För att du ska kunna få rätt information om barnet du följer skickas dina personuppgifter även till vårt internationella kontor samt till det nationella kontoret i det land där barnbyn finns. Läs mer här.  

Vårt 90-konto – din trygghet 

SOS Barnbyar Sverige är anslutna till Svensk Insamlingskontroll, som regelbundet granskar verksamheten och garanterar att alla insamlade medel används på ett korrekt sätt. 90-kontot är vår garantistämpel. Det är en trygghet för dig som givare och en försäkring om att insamlings- och administrationskostnaderna aldrig överstiger 25 procent. SOS Barnbyar strävar alltid efter att hålla kostnaderna för dessa ändamål nere, och organisationen ligger årligen under den angivna gränsen. Här hittar du vår senaste årsberättelse där du kan läsa mer om hur pengarna används.

 

90 konto Svensk insamlingskontroll

Artikel

Hannahs kamp mot krigets trauma

Efter att ha förlorat sitt hem, föräldrar och allt hon ägde i Etiopiens inbördeskrig, är Hannah djupt traumatiserad. Hennes återhämtning sker nu i en familj i en av våra barnbyar.

Läs mer här

Artikel

Hon drömde om att bli en av flickorna med skolväska på axeln

Husen i barnbyn där Ary bor är varma och välkomnande. När hon kom dit som fick hon äntligen den trygghet hon förlorat efter att båda henne biologiska föräldrar dött. Innan hon kom till barnbyn bodde hon med sin faster, som hade knappa resurser, en bit utanför huvudstaden. Ary kunde inte gå i skolan och det &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/till-dig-som-ar-fadder/byfadder/">Continued</a>

Läs mer här

Artikel

När verkligheten slår till

Fyra ukrainska mammor berättar om sin och sina barns nya vardag i Rumänien. – Vi trodde att vi skulle stanna i två veckor, men nu har det redan gått över en månad, säger Viktoria, en tvåbarnsmamma från södra Ukraina. Viktoria och tre av hennes nära vänner, alla med två barn vardera, flydde från kriget i &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/till-dig-som-ar-fadder/byfadder/">Continued</a>

Läs mer här

Artikel

En dag i Nanis liv

Nani är 11 år och går i sjätte klass. När hon var en och en halv månad gammal gick hennes mamma bort. Då blev Nani blev det första barnet som kom till den här barnbyn i Malawi. Idag bor Nani med sin SOS-mamma Nellie och sina SOS-syskon. Följ med en dag i hennes liv! En &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/till-dig-som-ar-fadder/byfadder/">Continued</a>

Läs mer här