Nyhet

2 frågor till SOS Barnbyars nya tf generalsekreterare

Foto: Isabell Sjöberg

Vår generalsekreterare Anna Ernestam stöttar tillfälligt upp som COO på vår federations huvudkontor i Österrike. Därför kliver Petra Nyberg, programchef, in som SOS Barnbyar Sveriges tf generalsekreterare i ett halvår framåt. Här är två snabba frågor till henne.

Vad tycker du är det bästa med SOS Barnbyars arbete?
− Vår styrka är att vi arbetar både praktiskt med barn, unga och föräldrar och stärker systemen som skyddar barn genom påverkan baserad på vår kunskap. Att vi dessutom finns på plats världen över genom våra systerföreningar och därmed har djup kunskap om barns situation och kan finnas där för dem långsiktigt känns väldigt bra.

Berätta om ett minne från när du har besökt SOS Barnbyars verksamheter.
− Mitt starkaste minne är från mitt besök hos SOS Grekland på Lesbos. De arbetade med flyktingarna i de stora lägren genom att varje dag hämta en stor grupp barn med buss, ta dem till en byggnad i stan där de fick gå i skolan. Skillnaden det gjorde för dessa barn, att för några timmar om dagen få sitta på en stol och lära sig, äta varm mat på tallrik, leka under rasten och inte befinna sig bland långa rader av tält i lera är något som etsats sig kvar. De fick vara barn och de hade roligt.🔸

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2023-10-17

Liknande

Nyhet

Letar ditt företag pålitliga sommarjobbare?

I våra ungdomsprogram i Stockholm och Göteborg finns många engagerade unga, som vill ta nästa steg i livet. Vi stöttar unga som lämnar samhällsvård och saknar kontaktnät.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här