Artikel

En mobil hälsoklinik för mödrar och barn

“Baby Moto” är en mobil hälsoklinik som behandlar mammor, barn och ungdomar i Togo. I slutet av 2019, efter endast två års verksamhet, hade nästan 300 mammor och 200 barn fått vård genom Baby Moto-programmet.

 

Kvinna som bär på ett barn som har en venkateter på handen.
Foto: Peter Käser

 

Akoss* bor i södra Togo. Hon är 22 år och väntar sitt tredje barn. En dag märkte Akoss att hon inte längre kunde känna barnet röra sig i magen. Hon blev väldigt orolig, men hade svårt att söka vård eftersom närmsta hälsoklinik ligger två timmars promenad bort. Baby Moto kom att bli räddningen för Akoss. Kliniken anlände redan nästa morgon och gav gratis vård.

“Jag kom dit tidigt på morgonen och fick hjälp av en barnmorska”, berättar Akoss. “Efter undersökningen och testerna, försäkrade barnmorskan mig om att mitt barn mådde bra och att allt var som det skulle”, berättar Akoss. Hon fick även rådgivning och information för att resten av graviditeten skulle bli så hälsosam och trygg som möjligt.

Baby Moto har erbjudit vård i södra Togo sedan 2017.  Programmet erbjuder kvinnor information om graviditet och barns hälsa, men man jobbar också med att utbilda unga angående sexuell och reproduktiv hälsa.

Projektet har gjort stor skillnad

Sedan starten har antalet förlossningar med närvaro av utbildad personal fördubblats i landet. Oönskade graviditeter hos flickor i skolåldern har minskat med två tredjedelar och rådgivning före och efter förlossning för blivande och nya mammor har ökat med mer än 700%. Genom både gynekologisk och pediatrisk vård erbjuder Baby Moto det stöd som krävs för att lugna blivande mammor som Akoss.

Akoss upplevelse är en av många som visar på behovet av att göra vård mer lättillgängligt för alla. Det är viktigt att de som bor på landsbygden inte får glömmas bort. Baby Moto programmet kommer fortsätta utvecklas, och i framtiden utökas med stöd för familjeplanering.

*Kvinnan i texten heter egentligen något annat. 

Ge en gåva som stöttar mammor och barn

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2020-02-25

Liknande

Artikel

Sparlånegrupper förändrade situationen

Hon fick flera inkomster och blev självförsörjande – vilket säkrade sonens skolgång.

Läs mer här

Artikel

Så stöttar Baby Moto hela familjen

Även barnmorskor kan åka motorcykel! SOS Barnbyars projekt Baby Moto söker upp mödrar, gravida och barn som lever i utsatthet på landsbygden i västafrikanska Togo. Projektet stärker även familjerna genom utbildning i inkomstgenererande verksamheter och stöd till att sätta upp sparlånegrupper.

Läs mer här

Artikel

Baby Moto räddade sonen

Många små barn i Togo riskerar sina liv på grund av undernäring – något som Baby Moto arbetar för att bekämpa. När Ahoefas son bara var tre månader höll han på att dö av just det. Räddningen blev barnmorskorna på motorcykel.

Läs mer här