Jobba som Barnombud hos SOS barnbyar

Plats: Göteborg

Vill du ha ett roligt och meningsfullt extrajobb där du får bidra till att öka rättigheterna och deltagandet för barn och ungdomar i placering?

Vi vet, efter att ha lyssnat på barn och ungdomar med erfarenhet av placering i samhällsvård, att när de saknar en trygg vuxen kan det vara svårt att få sin röst hörd och förstå allt som händer i kontakt med myndigheter och beslutsfattare. Därför startar vi på SOS Barnbyar upp ett nytt projekt där du som barnombud arbetar på barnets uppdrag och agerar en trygg vuxen som fokuserar på barnets vilja och rättigheter.

Om uppdraget

I SOS Barnbyars pilotverksamhet kommer du som barnombud att matchas med ett barn eller en ungdom som är placerad i familjehem och på dennes uppdrag stötta och hjälpa till i situationer relaterade till socialtjänsten. Arbetet kan innebära att:

 • Närvara vid möten med socialtjänsten
 • Hjälpa barnet/ungdomen att prata med socialtjänsten
 • Se till att barnet/ungdomen vet om sina rättigheter – och får dessa uppfyllda
 • Se till att barnet/ungdomen får delta i processer och beslut som rör denne
 • Vara en trygghet för barnet/ungdomen

 

Du kommer bli en del i ett team av barnombud där ni stöttar varandra, men arbetar individuellt med det barn/ungdom som du matchas med. Detta förutsätter att du trivs i att arbeta stöttande mot kollegor och gärna delar med dig av din kunskap samtidigt som du gillar att driva ditt egna arbete. Inför uppdraget genomgår du en obligatorisk och avlönad utbildning i SOS Barnbyars regi. Inom ramen för varje uppdrag ingår handledning och du arbetsleds av SOS Barnbyars samordnare. I och med att detta är ett utvecklande av en ny stödfunktion kommer ditt arbete och dina erfarenheter även bidra till utvecklingen av Barnombudsverksamheten inom SOS Barnbyar.


Vem är du?

Då du kommer att arbeta på uppdrag av och tillsammans med barn och unga lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Som Barnombud ser du möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Du kan förmedla ett lugn till andra personer och har god förmåga att bidra med struktur, stabilitet och trygghet. Du är lyhörd och har lätt för att skapa relation samt tillit till barn och ungdomar. Uppdraget förutsätter att du har respekt för mångfald samt förmåga att förstå och möta barn/unga från olika kulturella bakgrunder på ett respektfullt sätt.

Vi söker dig som kan förklara socialtjänstens processer och beslut på ett barnanpassat, tydligt och kommunikativt vis. Du har förmåga att samverka och samarbeta med olika aktörer såsom myndigheter, organisationer och familjehemsföräldrar/vårdnadshavare för att kunna främja barns bästa på ett effektivt sätt. Det är viktigt att du är engagerad i att främja barn och ungas delaktighet och möjlighet att få sina röster hörda i beslutsprocesser som påverkar dem.

För att trivas i den här rollen ser vi att du:

 • Har utbildning inom socialt arbete, juridik eller är under utbildning, alternativt har inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt
 • Har erfarenhet av evidensbaserat socialt arbete med målgruppen barn och unga
 • Har kunskaper om socialtjänstens lagar och regler samt insatser och processer
 • Har kunskap om barns rättigheter och god kännedom om Barnkonventionen, samt annan aktuell lagstiftning
 • Har god kunskap om målgruppen placerade barn och unga
 • Har god kännedom om det svenska samhället och dess struktur
 • Är minst 25 år och har en personlig mognad

 

Meriterande:
 • Erfarenhet av arbete inom ideell sektor
 • Erfarenhet av familjehem
 • Erfarenhet som kontaktperson inom kommunal, privat eller ideell sektor.

 


Anställningsvillkor

Typ av anställning: Timanställning.

Du ingår i vår pool av Barnombud och får en uppdragsförfrågan när matchning med barn/ungdom sker och kan då tacka ja eller nej till uppdrag beroende på din tillgänglighet.

Tjänstgöringsgrad: Flexibel
Lön: Timersättning.
Ob-ersättning utgår inte för tjänstgöring obekväma arbetstider. Ersättning utgår inte för restid till och från uppdrag.

Ansökan:

Vi tillämpar anonymiserade ansökningar. Mångfald är ett självklart och naturligt inslag i vår verksamhet och vår rekryteringsprocess genomsyras av det arbetet. Därav arbetar vi endast med anonymiserade ansökningar.  I din ansökan ber vi dig inkludera CV men utan namn, kön, ålder och kontaktuppgifter (förutom mobilnummer).

Motiverar varför du är rätt för tjänsten (med max 7 meningar inkluderat i ditt CV). Märk din ansökan: Barnombud
Ansökan mejlas till [email protected]

Din mejladress kommer inte vara tillgänglig i urvalsprocessen och ditt CV kommer endast att sparas under rekryteringsprocessen för att sedan raderas.

Ansök gärna idag, intervjuer sker löpande.

Som en del i rekryteringsprocessen kommer vi att begära ett utdrag från belastningsregistret.

Läs mer om våra verksamheter i Sverige.

Vill du veta mer om uppdraget?
Kontakta Linnea Baksås Martinsson, Barnrättsjurist, på: [email protected]