Nyhet

Barns rätt till mental hälsa och utbildning i katastrofer

Den 7 juni deltog vi på lunchseminarium i riksdagen lett av Aylin Fazelian, riksdagsledamot (s), medlem av utbildningsutskottet. Inbjudna talare var Yasmine Sherif, Executive Director för FN:s fond för utbildning i katastrofområden (ECW/Education Cannot Wait), vår generalsekreterare Anna Ernestam och Peter Brune, generalsekreterare på War Child Sverige.

Deltagare på seminarie om barns rätt till mental hälsa och utbildning i krig och katastrofer.
På plats i riksdagen.

Ämnet var barns rätt till utbildning i krig, katastrofområden och på flykt. Vi delade vår erfarenhet av dessa frågor och hur man kan arbeta med att ge psykosocialt stöd och möjliggöra utbildning för barn som nyligen drabbats av eller som befinner sig i en pågående katastrofsituation.  

Följande är exempel på insatser som SOS Barnbyar gör för att öka barns rätt till utbildning i krig och katastrofer.

  • SOS Barnbyar har ett program ”Education in Emergencies” där där vi har lång erfarenhet av att erbjuda utbildning till barn som är utsatta för trauma och krissituationer. Programmet har genomförts i bland annat Sudan och Colombia.
  • Utbildning är viktigt för att bibehålla en känsla av normalitet hos barn som utsatts eller utsätts för trauma och kris. Utbildning bygger upp barns självkänsla och motståndskraft vilket underlättar återhämtning från psykiskt traumatiska upplevelser som flykt, krig och naturkatastrofer. Utbildning skyddar också indirekt mot övergrepp och våld, då barn som är i skolan och har en god självkänsla har lägre risk att bli utsatta för t.ex. barnhandel.

 

Team-up – program för att stärka självkänslan och mental hälsa hos barn

  • Tillsammans med bl.a. War Child arbetar SOS Barnbyar med programmet ”Team up” – sportaktiviteter, kroppsmedvetenhet, spel och kreativa lekar för att lära barnen att hantera känslor och att interagera med andra. Programmet syftar också till att upptäcka psykisk ohälsa hos barn och identifiera barn som behöver psykosocialt stöd. En förstärkt självkänsla och medvetenhet bidrar också till skydd av barn och kan förhindra övergrepp.

 

Insatser i Grekland

  • 40 procent av alla flyktingar i Grekland är barn som drabbats av trauma och förlorat flera år av sin skolgång. I flyktinglägret på ön Lesbos bodde (2017) ca 650 barn. Barnen togs ej emot i grekiska skolor och det fanns ingen utbildning eller aktiviteter för barnen i lägret. Även förskola för mindre barn saknades trots att flera humanitära organisationer fanns på plats.
  • Utbildning: SOS Barnbyar i Sverige gav sitt stöd till utbildning bl.a. genom samarbete med Vodafone som distribuerade tablets och laptops för att barn skulle kunna ha digitala lektioner. SOS Sverige samarbetade med ”Libraries without borders” som bistod med böcker och teknik. Undervisning i grekiska, arabiska och engelska bedrevs och en förskola startades.

 

SOS Barnbyars förskola i flyktingläger i Grekland.
Foto: Giorgos Moutafis
  • Mental hälsa: För att öka barnens välmående byggdes lekplatser och man startade fotbollslag och genomförde vänskapsmatcher. Barnen hade olika temakalas bland annat med maträtter från deras respektive länder eller danser som dem fick framföra för sina kamrater. Detta ledde till att överbygga kulturella skillnader i lägret, att skapa vänskapsband och att barnen fick känna sig mera hemma, vilket i sin tur ökade deras mentala hälsa. Utbildningen på distans bidrog också till att skapa en normalitet hos barnen och de kunde återknyta kontakten med kompisar utanför flyktinglägret med hjälp av sina tablets.

 

Insatser i Ukraina

  • Mental hälsa: SOS Barnbyar i Ukraina med stöd av bl.a. SOS Barnbyar Sverige driver individuella samt gruppträffar med ambulerande psykologer för barnen i konfliktområden. Lekhörnor och lekterapi bedrivs också, samt bildterapi och stresshantering för traumatiserade barn. Skolförberedande aktiviteter och stöd av talpedagog för barn i utsatta familjer samt fosterfamiljer. Barnen får också utbildning, vilket precis som i Grekland bidrar till känslan av en mer normal vardag, att minska isoleringen och ger barnen utlopp för sina känslor och tankar. Utbildningen bygger upp deras självkänsla och underlättar för att bearbeta trauma.

 

Barn som ritar och leker i ett av SOS Barnbyars social centers för familjer som tvingats fly kriget i Ukraina.
Foto: Sigurd Skjefstad

Dela inlägget

Publicerad: 2023-06-08

Liknande

Nyhet

Psykologiskt stöd ger barn trygghet efter missilattacken mot Israel

De iranska attackerna mot Israel i söndags orsakade rädsla och oro hos barn och ungdomar i våra program i landet. En 7-årig flicka skadades.

Läs mer här

Artikel

"Barnen visste att när vi säger: 'Det är dags att gå!' då är det dags att gå."

Nyligen evakuerade vi 68 barn, samt 11 medarbetare och deras familjer, från barnbyn i Rafah, Gaza. I den här intervjun berättar Samy Ajjour, programchef för SOS Barnbyar i Rafah, om evakueringen och hur det går för barnen sedan de anlände i Betlehem.

Läs mer här

Nyhet

Barn har evakuerats från Rafah

Totalt 68 barn och 11 anställda och deras familjer har evakuerats från vår barnby i Rafah, Gaza. Vi har arbetat genom diplomatiska kanaler med alla relevanta myndigheter för att föra barnen och de vuxna till Betlehem på Västbanken, där de säkert anlände den 11 mars.

Läs mer här