Bli fadder

Hjälp oss finnas kvar
så länge det behövs!

Det är på lång sikt vi gör skillnad

Som fadder bidrar du med 150 kronor i månaden. Eftersom stödet kommer regelbundet ger ditt bidrag så mycket mer än själva månadssumman. Ditt fadderskap ger oss möjlighet att finnas kvar så länge vi behövs. Det gör det möjligt för oss att planera långsiktiga insatser för att ge barn en trygg grund att växa på, vilket i sin tur ökar chanserna för att även dem ska kunna ge sina framtida barn en trygg barndom.

Det är på lång sikt vi gör riktig skillnad. För barnen – och samhället de lever i.

Sånt du stöttar som fadder

Kvinna på motorcykel, i bakgrunden ser man en mamma och två barn.

Baby Motos mobila hälsoklinik

Ett av SOS Barnbyars projekt som stöttar mammor och barn är Baby Moto. Barnmorskor på terränggående motorcyklar åker ut till avlägsna byar i Togo för att nå fram med vård och rådgivning där behovet är stort. De räddar liv före, innan och efter förlossning.

Flicka i röd klänning sitter mittemot mamma i gul kofta mot rosa vägg

En trygg uppväxt i barnbyn

Leap fick en tuff start. Inte förrän hon kom till barnbyn fick hon uppleva gemenskap och en stöttande miljö med plats att växa och blomstra.
Tack vare att situationen förändrades har hon nu utvecklats till ett glatt och tryggt barn. Hon skrattar ofta och är inte längre orolig eller rädd för att umgås med andra.

Pappor i grupp som sitter och pratar.

Active Fatherhood stärker familjer

Vår satsning Active Fatherhood inleddes 2014 i Peru som ett pilotprojekt där vi arbetade med pappor för att minska könsrelaterat våld i familjer. Genom att ändra tankesätt om könsnormer och användandet av våld skulle männen ta större ansvar i familjelivet och barnens uppväxt.

Effekten av ditt bidrag

En familj med två barn och två vuxna.

Familjer stöttas så att de kan hålla ihop och föräldrarna kan finnas för sina barn.

God omsorg för barn i en familj.

Barn som är ensamma får en familj och ett tryggt hem i vår omsorg.

Vi påverkar regeringar och beslutsfattare. Står upp för barns rättigheter.

Vi påverkar regeringar och beslutsfattare för barns rättigheter.

Så här gör vi

Vi anpassar vårt stöd efter barnens behov. Om de har möjlighet att bo kvar hos sin familj, men familjen kanske behöver stöd att försörja sig och ta sig ur fattigdom så stöttar vi med det. Då har vi familjestärkande program som stöttar med till exempel mikrolån för att starta en egen verksamhet och skolgång till barnen. Om barnen inte kan bo kvar med sin familj eller sina släktingar ser vi till att de får en familj i en av våra barnbyar. Där får de stöd utifrån sina individuella behov. Och det ger resultat! Kolla här 👇

90%

Bryter fattigdomsspiralen

90 % av de som tidigare varit med i våra program ger sina egna barn en trygg uppväxt, tack vare att de själva vuxit upp i en trygg miljö. Vi gör skillnad i generationer framåt.

80%

Möjliggör självförsörjning

80 % av de som tidigare varit med i våra program har utbildat sig och skapat förutsättningar för ett stabilt arbetsliv.

80%

Så här mycket gick till ändamålet 2022

80 % av förra årets insamling gick direkt till att stötta barnen. 19% gick till administration och insamling, vilket bland annat inkluderar rekrytering av fler faddrar och givare.

Som fadder står du upp för Barnsliga Rättigheter

När du blir fadder och bidrar till vårt arbete varje månad ser du till att fler barn får en trygg barndom där det barnsliga kan ta plats.

Vi kallar det Barnsliga Rättigheter. Det är små saker som att få gräsfläckar på byxorna och sin teckning uppsatt på väggen. Eller bli hjälpt med läxorna och omstoppad på kvällen. Det är alla barns självklara rättigheter. Sånt som kan ta plats i barns liv när de slipper ta vuxenansvar och bara få vara barn – alltså det hela vårt arbete går ut på.

Läs mer om Barnsliga Rättigheter

Vanliga frågor om fadderskap

Vad händer när jag anmält mig som fadder?

Efter att du har blivit fadder får du ett välkomstsms och ett välkomstmejl därefter får du löpande uppdateringar om vad som sker i våra program t.ex genom våra nyhetsbrev via mejl och i vår tidning SOS Barn.

Hur används mina pengar?

Tillsammans med dig ser vi till att familjer får hålla ihop genom att stärka föräldrar för att förhindra att de tvingas ge upp sina barn. Om det värsta redan har hänt ser vi till att barn får växa upp i trygghet i en av våra barnbyar.

Fadderbidrag som inte går till en specifik barnby används där behovet är som störst just nu och hjälper oss i vårt internationella arbete för en framtid där alla barn får växa upp i trygghet.

Hur länge varar mitt fadderskap?

Att vara fadder är ett frivilligt åtagande. Du väljer själv hur länge du vill vara fadder och kan när som helst avsluta ditt fadderskap genom att ta kontakt med oss.

Hur vet jag att pengarna kommer fram?

SOS Barnbyar har ett 90-konto vilket innebär att vi är kontrollerade och godkända av Svensk Insamlingskontroll. De har bestämt att maxgränsen för administrations- och insamlingskostnader för insamlingsorganisationer får ligga på högst 25 procent av de insamlade medlen. Vi granskas även årligen av oberoende revisorer som bland annat har till uppgift att kontrollera att vi följer god redovisningssed samt att vi har väl fungerande interna rutiner.

Under 2022 låg insamlings- och administrationskostnaderna på 19 procent och 80 procent kunde användas till organisationens livsviktiga och långsiktiga arbete runt om i världen. Om du vill läsa mer om vår ekonomi så kan du läsa den senaste årsredovisningen. Den hittar du här.

Var hittar jag mer information?

Vill du läsa mer om SOS Barnbyar kan du besöka följande sidor:

Artikel

Baby Moto räddade sonen

Många små barn i Togo riskerar sina liv på grund av undernäring – något som Baby Moto arbetar för att bekämpa. När Ahoefas son bara var tre månader höll han på att dö av just det. Räddningen blev barnmorskorna på motorcykel.

Läs mer här

Artikel

Pappaprogram stärker papporna

I Peru är machokulturen stark och ensamstående pappor stigmatiseras ofta. Det vill vi ändra på genom vårt program ”active fatherhood”.

Läs mer här

Artikel

Hannahs kamp mot krigets trauma

Efter att ha förlorat sitt hem, föräldrar och allt hon ägde i Etiopiens inbördeskrig, är Hannah djupt traumatiserad. Hennes återhämtning sker nu i en familj i en av våra barnbyar.

Läs mer här

Artikel

Dubbel familjeförsörjare – alltid nära till bus

Hon försörjer familjerna genom att sälja livsmedel från ett matstånd samt driver en butik och en restaurang som ligger längs en trafikerad väg i en av Somalilands kuststäder. Hodan är mycket omtyckt där de bor och hon lockar många kunder till sin butik med sitt glada bemötande och hjärtliga skratt. Hon ger sina kunder mycket &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/bli-fadder/">Continued</a>

Läs mer här