Nyhet

Drottning Silvia mötte ungdomar i Hammarkullen

Måndagen 24 april gästade drottning Silvia vårt ungdomscenter i Hammarkullen i Göteborg. Hon fick träffa våra mentorer som arbetar med att stödja ensamkommande barn. Hon fick också möta några av ungdomarna och lyssna till deras erfarenheter, tankar och drömmar. Det blev ett möte fyllt av förståelse skratt och utbyte av erfarenheter. Efter besöket konstaterade Drottning Silvia att vi tillsammans kan göra mycket, mycket mer.

Här är hela det tal som Drottningen höll för personal, ungdomar, företagspartners och andra som samlats till workshopen:

”Just nu beräknas 28 miljoner barn vara på flykt. Barn, som har tvingats fly från krig, konflikter, förföljelse eller svält. Barn, som i många fall är helt ensamma.

Få av oss kan förstå den utsatthet som detta innebär.

  • Att lämna allt och alla bakom sig.
  • Att tvingas lita på människosmugglare.
  • Att inte veta vad som kommer att hända i dag, eller i framtiden.
  • Och kanske svårast av allt, att inte ha någon trygg vuxen att ty sig till.

Många av de här barnen tvingas växa upp alldeles för fort. De ser saker som barn inte bör se. De får uppleva situationer som barn inte bör uppleva. En del av barnen är på flykt väldigt länge, ibland mer än ett år. Under tiden går de ofta miste om skola och vård, i stället måste de fokusera på att överleva. Det sätter spår, både i kroppen och i själen.

En del av de här barnen har kommit hela vägen hit till Sverige. Här börjar nästa steg i deras resa: att etablera sig i ett nytt land med allt vad det innebär. Tiden kan vara knapp – många ensamkommande barn kan ha så lite som två-tre år på sig innan de har blivit unga vuxna och förväntas klara sig själva.

Dessa barn behöver vårt stöd. Ja, de inte bara behöver det – de har rätt till det enligt Barnkonventionen.

Här måste hela samhället samlas. Civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv måste hitta gemensamma lösningar för att de här barnen ska kunna utvecklas till sin fulla potential.

I mina möten med barn och ungdomar slås jag ofta av den enorma kraft och livsglädje som finns hos dem, trots att många av dem lever i mycket svåra situationer. Den kraften och den glädjen bör vi ta tillvara på. Då kan vi gemensamt skapa en positiv framtid, där alla barn och unga är inkluderade.

Jag har själv ett starkt personligt engagemang för barns villkor. Förra året samlade vi flera olika barnrättsorganisationer till gemensamma möten på Kungliga Slottet i Stockholm. Vi gjorde detta för att identifiera möjligheter till samarbeten och gemensamma lösningar för att hjälpa barn på flykt i Sverige.

Ensam är inte stark – tvärtom kan vi åstadkomma oändligt mycket mer tillsammans.

Därför känns det oerhört positivt att vara här i dag och se hur civilsamhället, den offentliga sektorn och näringslivet samarbetar – för barnens bästa.

I början av april var Kungen och jag i Brasilien för att delta i Global Child Forum. Där lyssnade jag på Mike A. Parras, vd för DHL Express i Nord- och Sydamerika. Han berättade om DHL:s samarbete med SOS Barnbyar som inkluderar nästan 10 000 barn och unga i mer än 20 länder. Att se att det samarbetet även sträcker sig ända hit till Hammarkullen är mycket glädjande och kan tjäna som ett gott exempel på hur enskilda företag kan bidra till att hjälpa ungdomar till en bättre framtid.

Det ska också bli mycket intressant att delta i den workshop som vi strax ska påbörja. Jag ser mycket fram emot att höra hur ni ungdomar ser på framtiden.

Slutligen vill jag också framföra ett stort tack till SOS Barnbyar. Tack för ett lärorikt möte. Jag önskar er varmt lycka till med er fortsatta verksamhet.

All lycka också till er ungdomar som är här i dag – ni är en viktig del av Sveriges framtid!”

 

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2017-04-25

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Så kan stödet till utsatta unga förbättras

Stödet för unga som lämnar samhällsvård har stora brister. Det är en grupp som gång på gång bortprioriteras av politiker och samhället i stort. Den statliga utredningen För barn och unga i samhällsvård presenterades den 6 november. I den finns flera förslag på hur stödet för de här unga kan förbättras. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall har här en chans att bli den politiker som går från ord till handling. Handling som kan leda till en ljusare framtid för hundratals ungdomar varje år, skriver Petra Nyberg, tillförordnad generalsekreterare på SOS Barnbyar. Du är fortfarande 17 år, men din 18-årsdag närmar sig. Du har vuxit upp i familjehem därför att du blev misshandlad som liten. Du är en av de drygt 26 000 unga som enligt Socialstyrelsen varje år samhällsplaceras. Samhället har varit din förälder. Men nu är det tre månader kvar innan du blir myndig. Då måste du lämna familjehemmet. Samhället är om nittio dagar inte längre din förälder. Du står därför inför flera livsavgörande beslut. Vart ska du ta vägen? Hur ska du försörja dig? Och hur ska du hinna med skolan medan du försöker lösa de andra frågorna? Det är i detta glapp som unga som lämnar samhällsvård befinner sig.

Läs mer här

Artikel

Samhället sviker ungdomar

Förra veckan släppte vi rapporten Glappet som handlar om situationen för unga som lämnar samhällsvård i Sverige. Den belyser glappet som finns mellan målgruppens behov och det begränsade stöd som erbjuds idag, samt vad som krävs för att minska glappet. I samband med rapportsläppet anordnade vi en konferens där de unga själva fick dela sina erfarenheter och experter, forskare och politiker diskuterade vägen fram.

Läs mer här