SOS Barnbyar Logo Orange

Bli fadder

Gör skillnad som fadder

Som fadder bidrar du varje månad till att fler barn får sina Barnsliga Rättigheter uppfyllda. Att de får en trygg uppväxt där det barnsliga får möjlighet att ta plats, och att de i sin tur kan ge en trygg barndom till sina barn. På så sätt gör du som fadder skillnad för hela samhällen – långsiktigt.

Exempel på insatser du möjliggör:

  • Utbildning
  • Sjukvård
  • Psykosocialt stöd
  • Familjestöd
  • Mikrolån
  • Förebygga fattigdom
  • Sjukdom 

Välj fadderskap här

PS. Om du ger minst 200 kr kan du få skattereduktion. Läs mer här.

Effekten av ditt fadderskap

En familj.

Familjer stöttas så att de kan hålla ihop och föräldrarna kan finnas där för sina barn.

God omsorg för barn i en familj.

Barn som är ensamma får en familj och ett tryggt hem i vår omsorg.

Vi påverkar regeringar och beslutsfattare. Står upp för barns rättigheter.

Vi påverkar regeringar och beslutsfattare för barns rättigheter.

Artikel

Barnen bortom badparadiset

Många förknippar Tanzanias örike Zanzibar med turism, vita sandstränder och kristallklart vatten. Men bakom lyxhotellen finns ett liv i fattigdom som hindrar många barn från att äta sig mätta, gå i skolan och växa upp med sina föräldrar. Sedan 1990-talet har SOS Barnbyar arbetat för att ge just dessa barn i Zanzibar en trygg uppväxt.

Läs mer här

Artikel

Hannahs kamp mot krigets trauma

Efter att ha förlorat sitt hem, föräldrar och allt hon ägde i Etiopiens inbördeskrig, är Hannah djupt traumatiserad. Hennes återhämtning sker nu i en familj i en av våra barnbyar.

Läs mer här

Artikel

Hennes hjärta klappar för syskonen

12-åriga Linda bor i en av våra barnbyar i Mexiko. Hennes syskon betyder allt för henne och hon vet att de kommer att hålla ihop även som vuxna. Här berättar hon om deras relation.

Läs mer här

Artikel

Hon drömde om att bli en av flickorna med skolväska på axeln

Husen i barnbyn där Ary bor är varma och välkomnande. När hon kom dit som fick hon äntligen den trygghet hon förlorat efter att båda henne biologiska föräldrar dött. Innan hon kom till barnbyn bodde hon med sin faster, som hade knappa resurser, en bit utanför huvudstaden. Ary kunde inte gå i skolan och det &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/fadder/">Continued</a>

Läs mer här

Så här gör vi

Vi anpassar vårt stöd efter barnens behov. Om de har möjlighet att bo kvar hos sin familj, men familjen kanske behöver stöd att försörja sig och ta sig ur fattigdom så stöttar vi med det. Då har vi familjestärkande program som stöttar med till exempel mikrolån för att starta en egen verksamhet och skolgång till barnen. Om barnen inte kan bo kvar med sin familj eller sina släktingar ser vi till att de får en familj i en av våra barnbyar. Där får de stöd utifrån sina individuella behov. Och det ger resultat! Kolla här 👇

90%

Bryter fattigdomsspiralen

90 % av de som tidigare varit med i våra program ger sina egna barn en trygg uppväxt, tack vare att de själva vuxit upp i en trygg miljö. Vi gör skillnad i generationer framåt.

80%

Möjliggör självförsörjning

80 % av de som tidigare varit med i våra program har utbildat sig och skapat förutsättningar för ett stabilt arbetsliv.

80%

Så här mycket gick till ändamålet 2022

80 % av förra årets insamling gick direkt till att stötta barnen. 19% gick till administration och insamling, vilket bland annat inkluderar rekrytering av fler faddrar och givare.

Vanliga frågor om fadderskap

Vad händer efter att jag anmält mig som fadder?

Efter att du har blivit fadder får du ett välkomstsms och ett välkomstmejl därefter får du löpande uppdateringar om vad som sker i våra program t.ex genom våra nyhetsbrev via mejl och i vår tidning SOS Barn.

Har du valt att följa en barnby eller ett barn kommer du även att få information direkt från barnbyn två gånger per år; under sommaren och runt jul.

Hur används mina pengar?

Tillsammans med dig ser vi till att familjer får hålla ihop genom att stärka föräldrar för att förhindra att de tvingas ge upp sina barn. Om det värsta redan har hänt ser vi till att barn får växa upp i trygghet i en av våra barnbyar.

Fadderbidrag som inte går till en specifik barnby används där behovet är som störst just nu och hjälper oss i vårt internationella arbete för en framtid där alla barn får växa upp i trygghet.

Om du valt att följa ett barn eller en barnby går merparten av fadderbidraget till barnbyn. Där används det bland annat till utgifter för kläder, skolgång, familjestärkande program och sjukvård samt som lön till barnbyföräldrar, läkare och psykologer. En del av fadderbidraget används även där det bäst behövs i SOS Barnbyars övriga internationella verksamhet. Det kan exempelvis handla om att täcka kostnader i andra barnbyar. Denna fördelning säkerställer finansieringen av hela vår verksamhet.

Hur länge varar mitt fadderskap?

Att vara fadder är ett frivilligt åtagande. Du väljer själv hur länge du vill vara fadder och kan när som helst avsluta ditt fadderskap genom att ta kontakt med oss.

Hur vet jag att pengarna kommer fram?

SOS Barnbyar har ett 90-konto vilket innebär att vi är kontrollerade och godkända av Svensk Insamlingskontroll. De har bestämt att maxgränsen för administrations- och insamlingskostnader för insamlingsorganisationer får ligga på högst 25 procent av de insamlade medlen. Vi granskas även årligen av oberoende revisorer som bland annat har till uppgift att kontrollera att vi följer god redovisningssed samt att vi har väl fungerande interna rutiner.

Under 2022 låg insamlings- och administrationskostnaderna på 19 procent och 80 procent kunde användas till organisationens livsviktiga och långsiktiga arbete runt om i världen. Om du vill läsa mer om vår ekonomi så kan du läsa den senaste årsredovisningen. Den hittar du här.

Var hittar jag mer information?

Vill du läsa mer om SOS Barnbyar kan du besöka följande sidor: