Barn som leker med SOS Barnbyars medarbetare i våra lokaler i Göteborg.

Stödperson till Familjepartner Stockholm 

Vill du arbeta praktiskt, vardagsnära och behovsanpassat med att stötta en nyanländ familj i deras etablering och integrationsprocess?  

EU flagga med texten "Medfinansieras av Europeiska unionen".

SOS Barnbyar bedriver med stöd av den Europeiska unionens Asyl-, migration och integrationsfond (AMIF) projektet Familjepartner för att stötta flyktingfamiljer under deras allra första tid i Sverige. Genom att stötta familjer i den första etableringen i samhället vill vi tillsammans med dem skapa goda förutsättningar för den framtida integrationen. Vår erfarenhet visar att nyanlända familjer i många fall får information och stöd från många olika myndigheter, men att det saknas ett helhetsstöd.

Familjepartner riktar sig till nyanlända familjer som kommit till Sverige som kvotflyktingar, på anhöriginvandring eller via massflyktingsdirektivet. Vi riktar oss till hela familjen och lägger stor vikt vid barns och ungas deltagande. Vi erbjuder också hjälp med barnens skol- och fritidsaktiviteter. Familjerna erbjuds även föreläsningar i ämnen och studiebesök på platser, som kan underlätta etableringen i Sverige. Vårt arbete utgår alltid från Barnkonventionen och syftar till att förebygga familjesplittring.  

 

Uppdraget som stödperson 

 Som stödperson är du anställd på timme och ditt uppdrag innebär att stötta en familj genom individuella träffar under ca ett års tid. Stödet kan tex handla om kontakter med myndigheter, vård och bankärenden. Allt för att förstå hur det svenska samhället fungerar och för att på sikt kunna hantera det själv. Ni träffas på de tider och platser som passar, vanligtvis efter kontorstider, kvällar eller helger. Familjepartners mål är att ge varje familj just det stöd de behöver utifrån de individuella behoven. Din uppgift och mål är att skapa en förtroendefull och respektfull relation med varje familjemedlem.  

Inför uppdraget genomgår du en utbildning i SOS Barnbyars regi. Inom ramen för varje stödpersonsuppdrag ingår handledning och kompetenshöjande aktiviteter. Inför anställning kommer utdrag ur Polisens belastningsregister att begäras och referenstagning göras. 

 

Vi söker dig som: 

 • har utbildning inom socialt arbete eller är under utbildning, alternativt har inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt 
 • har erfarenhet av arbete med nyanlända familjer och integration 
 • har god kännedom om det svenska samhället och dess struktur 
 • god förmåga att kunna uttrycka dig i tal och skrift på svenska 
 • är minst 25 år eller äldre 

 

Meriterande: 

 • Att du behärskar något av följande språk; ukrainska, dari, tigrinja, somaliska, arabiska eller ryska. 
 • Erfarenhet av arbete som kontaktperson inom kommunal, privat eller ideell sektor. 
 • Erfarenhet av föräldraskapsstöd och/eller arbete med barn och unga. 

 

Anställningsvillkor 

Typ av anställning: Timanställning. 

Du ingår i vår pool av stödpersoner och får en uppdragsförfrågan när matchning med familj sker och kan då tacka ja eller nej till uppdrag beroende på din tillgänglighet. 

Tjänstgöringsgrad: Flexibel  

Lön: Timersättning. 

Ob-ersättning utgår inte för tjänstgöring obekväma arbetstider. Ersättning utgår inte för restid till och från uppdrag. 

Ansökan:  Vi tillämpar anonymiserade ansökningar. 

Mångfald är ett självklart och naturligt inslag i vår verksamhet och vår rekryteringsprocess genomsyras av det arbetet. Därav arbetar vi endast med anonymiserade ansökningar.  I din ansökan ber vi dig inkludera CV men utan namn, kön, ålder och adress.  

 • Motiverar varför du är rätt för tjänsten (max 7 meningar inkluderat i ditt CV).  
 • Märk din ansökan: Stödperson Familjepartner.  
 • Mejla ansökan till [email protected]. 

 

Din mailadress kommer inte vara tillgänglig i urvalsprocessen och din CV kommer endast att sparas under rekryteringsprocessen för att sedan raderas. Har du några funderingar på rekryteringsförfarandet så kontakta gärna Amy på ovanstående mailadress eller på 070-8851 164. Ansök gärna idag, intervjuer sker löpande.