Nyhet

Ökat hot om könsbaserat våld i Somalia

kvinnor och barn
Kvinnor och barn på en av SOS Barnbyars medicinkliniker i Somalia.

Anab flydde från torkan där hon bodde, till en större stad i jakt på mat, vatten och sjukvård för sin son eftersom hon kunde inte ge honom den näring och vård han behövde.

Över 90 procent av Somalia lider av svår till extrem torka. Detta har resulterat i att mer än 1,1 miljoner människor tvingades på flykt under 2022, varav 82 procent är kvinnor och barn.

I september gjorde Anab en nästan 100 kilometer långa resan tillsammans med omkring 600 familjer. Familjer som inte längre kunde försörja sig när Somalia gick in i den femte uteblivna regnperioden.

Torkan drabbar familjer som Anabs hårt. Många tvingas fly till städer som Mogadishu och Baidoa där de bor i tillfälliga läger, ofta utan tillgång till tillräckligt med mat, vatten eller skydd.

SOS Barnbyar ser en ökning av könsbaserat våld under humanitära kriser, och denna är inget undantag. Flickor som lämnar tryggheten i sina hem och samhällen bakom sig löper större risk att utsättas för könsbaserat våld, könsstympning, barnäktenskap och andra kulturella och historiska arv av ojämlikhet mellan könen.

Över 200 miljoner kvinnor världen över har könsstympats. I Somalia har mer än 90 procent av kvinnorna och flickorna utsatts. Könsstympning innebär att de yttre könsorganen helt eller delvis avlägsnas, eller att kvinnliga könsorganen skadas på annat sätt, av icke-medicinska skäl.

Ingreppet påverkar kvinnor och flickor negativt. Det stör kroppens normala funktioner och kan skada den fysiska, känslomässiga och sexuella hälsan, likväl som det drabbar bandet till de familjemedlemmar som tvingat en genomlida ingreppet. Anledningen till att metoden fortfarande används inom vissa kulturer är för att behålla flickors mödomshinna, eftersom familjens heder och rykte är starkt knutet till att flickorna inte ska ha haft sex före äktenskapet.

Hawa, en 16-åring som själv utsatts för könsstympning, är en stark förespråkare för avskaffandet av metoden. Hon utbildar sig nu för att kunna arbeta inom sjukvården och ta hand om de flickor i närsamhället som blivit utsatta.

Hawa var bara åtta år gammal när hon tvingades bli könsstympad mot sin vilja. Hon fick knappt någon information om ingreppet och vilka efterverkningar det skulle ha. När hon fick sin mens upplevde hon mycket smärta, som hon fortfarande drabbas av än idag.

– Denna tradition lever kvar både i mitt samhälle och i det läger för internflyktingar där jag nu bor.

–  Unga flickors reproduktiva hälsa påverkas allvarligt av könsstympning. Det påverkar deras psykiska hälsa och har långsiktiga negativa effekter på deras liv, berättar Hawa.

SOS Barnbyar arbetar med fler olika vårdinsatser under kriser och konflikter

På SOS Barnbyars sjukhus, hälsocentraler, mobila anläggningar och i samhällsbaserade insatser erbjuder vi medicinska tjänster som fyller kritiska luckor i hälso- och sjukvården, särskilt när det kommer till att bemöta konsekvenserna av könsbaserat våld.

I våra sjukhus erbjuds vård och stöd till de som drabbats av sexuellt våld. Det handlar bland annat om psykosocialt stöd, rådgivning, medling och omedelbar klinisk behandling av våldtäkt för att förhindra HIV och överföring av sexuellt överförbara infektioner efter övergrepp. På samma sätt behandlas risken för en oavsiktlig graviditet med akut preventivmedel. Utsatta får personliga intim- och hygienprodukter, och kvinnor och flickor i riskzonen får även kontantstöd.

För att minska det könsbaserade våldet, och i synnerhet könsstympning, utbildas vår hälso- och sjukvårdspersonal i både förebyggande och vårdande stöd till flickor och kvinnor som antingen riskerar att utsättas, eller som har utsatts, för könsstympning.

SOS Barnbyar förespråkar också att förebyggande arbete mot metoder som  könsstympning ska integreras som en viktig del av hälso- och sjukvårdssektorns insatser i Somalia.


Att motverka könsstympning och andra former av könsbaserat våld är viktigt för att ge flickor och kvinnor kontroll över sina egna kroppar och liv.

5 saker som kan stoppa könsstympning: 

  • Investera i utbildning för alla, och särskilt för flickor

Det finns stora skillnader i tillgången till utbildning mellan pojkar och flickor i Somalia på grund av könsdiskriminering. Utbildning är ett viktigt verktyg för att få slut på könsstympning i landet.

  • Bygg flickors och kvinnors inflytande och ledarskapsförmåga

Att utbilda flickor och uppmuntra dem till att samla sig i grupper och stötta varandra är sätt att bygga en rörelse för att få slut på könsstympning.

  • Involvera män i samtalet

En av de största orsakerna till att könsstympning sker är att kontrollera kvinnors sexualitet, grundat i patriarkala strukturer. Även om män kanske inte vet den exakta orsaken till varför kvinnor genomgår det, accepterar de det som en tradition. De patriarkala normerna kan utmanas om männen deltar i samtalet.

  • Ta itu med de politiska och rättsliga bristerna

Genom att förespråka att lagar mot könsstympning antas, inklusive ett totalförbud mot könsstympning i Somalia.

  • Skapa en stark och livskraftig rörelse mot könsstympning

Genom att stödja grupper i det civila samhället, inklusive organisationer som leds av kvinnor och flickor och som fokuserar på att bygga upp en rörelse mot könsstympning.

 

Text: Amelia Andrews och Deqa Dimbil, medlemmar av den globala expertgruppen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Foto: Sunshine Media

Dela inlägget

Publicerad: 2023-01-11

Liknande

Artikel

Blev bortgift – nu bidrar hon till förändring

Med sina erfarenheter i ryggen och stöd från SOS Barnbyar är hon tillbaka i skolan och bidrar nu till att förändra situationen och bryta sociala stigman.

Läs mer här

Artikel

Selams kamp mot könsstympning

Sedan samarbetet med SOS Barnbyar inleddes för två år sen har 26 flickor sluppit bli könsstympade.

Läs mer här

Artikel

Barnen bortom badparadiset

Många förknippar Tanzanias örike Zanzibar med turism, vita sandstränder och kristallklart vatten. Men bakom lyxhotellen finns ett liv i fattigdom som hindrar många barn från att äta sig mätta, gå i skolan och växa upp med sina föräldrar. Sedan 1990-talet har SOS Barnbyar arbetat för att ge just dessa barn i Zanzibar en trygg uppväxt.

Läs mer här