Nyhet

Omedelbara åtgärder krävs för att skydda barn från den globala hungerkrisen

Öppet brev från Joining Forces, som är en allians av de sex största internationella icke-statliga organisationerna som arbetar med och för barn för att säkra deras rättigheter och stoppa våldet mot dem.

Miljontals barn riskerar att dö om inte omedelbara åtgärder vidtas för att bekämpa den globala hungerkrisen, varnar sex av världens största icke-statliga organisationer med fokus på barn.

Världen står inför en hunger- och näringskris av aldrig tidigare skådad omfattning. 8 miljoner barn riskerar att dö i 15 krisdrabbade länder om de inte får omedelbar behandling[1].

Globalt sett lever nästan 50 miljoner människor i akut eller katastrofal svält. Effekten av sådana stora mängder människor som upplever extrem hunger kommer att få förödande och livslånga konsekvenser för barns rätt till hälsa, näring, utbildning, skydd och överlevnad om vi inte agerar nu.

Vi, vd:arna för de sex största icke-statliga organisationerna med inriktning på barn, har gått samman i Joining Forces Alliance för att uttrycka vår gemensamma oro över de förödande konsekvenserna för barn.

Svält kan förebyggas och hör inte hemma på 2000-talet. Under 2017 visade vi kraften hos kollektiva åtgärder för att avvärja svältkatastrofen i Somalia. Som ett internationellt samfund har vi ett kollektivt ansvar för att se till att brådskande åtgärder vidtas för att förhindra att hundratusentals barn dör. Vi kan inte vänta på att hungersnöd ska förklaras innan vi agerar. Mer än hälften av dödsfallen under svältkatastrofen i Somalia 2011, då 260 000 människor tragiskt nog miste livet, inträffade innan svältkatastrofen förklarades. Hälften av alla som dog var barn under fem år.

Som organisationer som arbetar direkt med barn, familjer och samhällen runt om i världen ser vi dagligen de förödande konsekvenser som de förvärrade effekterna av konflikter, klimatförändringar och Covid-19 samt följdeffekterna av konflikten i Ukraina har.

Hunger- och näringskrisen har redan fått djupgående konsekvenser för barn, bland annat genom att den hotar barns överlevnad och skydd och ökar risken för allvarlig och akut undernäring. Barn löper en ökad risk för våld, utnyttjande och övergrepp på grund av att de lämnar skolan, tvångsarbete, rekrytering till väpnade styrkor eller väpnade grupper samt separation av familjer. Barn utan föräldravård är särskilt sårbara för osäker livsmedelsförsörjning och dess många olika effekter. Flickor löper särskild risk för barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, tidiga graviditeter, skolavhopp, sexuellt utnyttjande och övergrepp. När det är ont om mat äter flickor och kvinnor ofta mindre och sist.

Barnens rättigheter och behov måste prioriteras i svaret på denna kris. Vi kan inte fortsätta med en ”business-as-usual”-strategi. Svaret måste utgå från barnens behov och önskemål och ge unga människor inflytande som förändringsagenter.

Regeringar och givare måste snabbt agera för att förhindra massiva förluster av människoliv och skydda barn från livslånga negativa konsekvenser för miljontals barn. Livsmedelsförsörjning är inget privilegium utan en rättighet som fastställs i 1948 års allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Internationellt ledarskap och politisk vilja måste leda till både omedelbara insatser och till att man tar itu med de grundläggande orsakerna till hunger, såsom konflikter, ekonomi, klimatförändringar och ojämlik tillgång till jordbruksresurser, genom samarbetsinriktade och lokalt drivna lösningar.

Vi åtar oss att arbeta tillsammans med regeringar och givare för att se till att barns behov prioriteras genom en jämställd och sektorsövergripande insats som omfattar livsmedelstrygghet, näring, hälsa, vatten- och vattenrening, utbildning, skydd och sociala trygghetssystem. Vi kan ta itu med effekterna av livsmedelskrisen samtidigt som vi skyddar liv och bygger upp motståndskraft mot långvariga kriser och framtida chocker.

Joining Forces är en allians av de sex största internationella icke-statliga organisationerna som arbetar med och för barn för att säkra deras rättigheter och stoppa våldet mot dem. De verkställande direktörerna är: Meg Gardinier, ChildFund Alliance, Stephen Omollo, Plan International, Inger Ashing, Save the Children International, Ingrid Johansen, SOS Barnbyar International, Valérie Ceccherini, Terre des Hommes, Andrew Morley, World Vision.

[1] De 15 länderna är: Afghanistan, Burkina Faso, Burkina Faso, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Kenya, Haiti, Madagaskar, Mali, Niger, Niger, Nigeria, Somalia, Sydsudan, Sudan, Tchad och Jemen, https://www.unicef.org/press-releases/global-hunger-crisis-pushing-one-child-severe-malnutrition-every-minute-15-crisis.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2022-08-19

Liknande

Nyhet

Barnby i Brasilien har översvämmats

Vår barnby i Porto Alegre, Brasilien, har tvingats evakuera på grund av extrema väderförhållanden. Barnbyn står nu under vatten. Ingen av de andra barnbyarna i Brasilien har påverkats.

Läs mer här

Artikel

Maysa, tre år, hittades helt ensam i krigets Gaza

En treårig flicka gick fram till en kontrollpunkt i Gaza. Hon var smutsig och hade sår på kroppen. Hon var helt ensam.

Läs mer här

Artikel

SOS Nytt: Barn ska inte tvingas arbeta

Den här månaden fokuserar vi på SOS Barnbyar, just på vikten av att barn inte ska tvingas arbeta. I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer.

Läs mer här