För att göra en anmälan följer du någon av länkarna till anmälningsformuläret. I formuläret som följer ombeds du kategorisera och precisera det anmälan gäller. Vi ber dig vara så specifik du kan, för att vi på bästa sätt ska kunna följa upp din anmälan.

Hur kan jag förbli anonym?

Du kan välja att förbli anonym under hela rapporteringsprocessen. Om så önskas så avstå från att fylla i personuppgifter om uppgiftslämnaren i formuläret. Om du är anonym kan du inte senare delges någon uppföljningsinformation om ärendet.

Ta mig till anmälan