Vår svenska visselblåsarfunktion finns till för dig som har misstanke om att ett barn far illa inom SOS Barnbyars verksamhet. Du kan också göra en anmälan om du själv är utsatt för kränkningar eller övergrepp inom verksamheten.

Gäller din oro ett barn i någon av våra verksamheter runt om i världen så ber vi dig i att första hand använda vår internationella visselblåsarfunktion. Skulle du föredra att göra orosanmälan på svenska så går det bra att använda vår svenska visselblåsarfunktion oavsett vilket land oron är kopplad till, så tar vi det vidare inom organisationen.