SOS Barnbyars visselblåsarfunktion är en rapporteringskanal som gör det möjligt att larma om du har misstanke om att deltagare i SOS Barnbyars verksamhet utsätts för någon form av kränkningar, diskriminering eller övergrepp.

Du kan också inom ”Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden” larma om missförhållanden i arbetsrelaterat sammanhang och samtidigt skyddas från repressalier.

För att visselsblåsarfunktion ska vara rätt ställe att göra din anmälan på så tänk på att detta gäller enbart incidenter som sker inom SOS Barnbyars verksamhet, kopplat till vår arbetsplats eller medan vi är i tjänst och det kan gälla överträdelser av såväl svenska lagstiftning som de policys som reglerar vår verksamhet.

Du kan välja att vara anonym vid anmälan.

Gäller din oro ett barn i någon av våra verksamheter runt om i världen så ber vi dig i att första hand använda vår internationella visselblåsarfunktion. Skulle du föredra att göra anmälan på svenska så går det bra att använda vår svenska visselblåsarfunktion oavsett vilket land oron är kopplad till, så tar vi det vidare inom organisationen.

Via länken GÖR EN ANMÄLAN väljer du vilken typ av anmälan det avser.

Vår svenska visselblåsarfunktion har alltså två funktioner dels för dig som har misstanke om att en deltagare far illa inom SOS Barnbyars verksamhet samt för SOS Barnbyars skyldighet att leva upp till ”Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden”.

Gör en anmälan