Att visselblåsa kan antingen innebära att du rapporterar misstanke om kränkningar eller övergrepp mot individ, eller allvarliga oegentligheter eller missförhållanden inom SOS Barnbyars verksamhet, som är av allmänintresse eller av mycket allvarlig karaktär på en större skala.

Visselblåsarfunktionen kan således användas av vem som helst så länge det som skett är relaterat till SOS Barnbyar på något sätt. Medarbetare, arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter och konsulter kan använda visselblåsarfunktioner för att göra anonym anmälan om missförhållanden på arbetsplatsen.

Som en del i vårt viktiga arbete att upprätthålla barns säkerhet och hälsa inom organisationen har all personal inom SOS Barnbyar rapporteringsplikt kring eventuella oegentligheter. Det ska alltid finnas enkla vägar att rapportera eventuella kränkningar och övergrepp samt möjlighet att göra det anonymt, för samarbetspartners och privatpersoner, samt för de deltagare som deltar i våra program. För att sådan anmälan enkelt ska kunna göras finns vår visselblåsarfunktion.

Ta mig till anmälan