Som en del i det viktiga arbetet att upprätthålla barns säkerhet och hälsa inom organisationen, så har all personal inom SOS Barnbyar rapporteringsplikt kring eventuella oegentligheter. Det måste också finnas enkla vägar att rapportera eventuella kränkningar och övergrepp, eller misstanke därom, för samarbetspartners och privatpersoner, samt för de barn och ungdomar som omfattas av våra program. För att sådan anmälan enkelt ska kunna göras finns en internationell visselblåsarfunktion. SOS Barnbyar Sverige har upprättat en svensk motsvarighet för sådant som gäller Sverige samt för att du ska kunna göra en orosanmälan på svenska.

Med verksamhet i närmre 140 länder är det många människor som dagligen kommer i kontakt med våra program och de barn och ungdomar som befinner sig där. Funktionerna för visselblåsning och orosanmälan är därför en viktig del i vårt arbete med skydd av barn.

Ta mig till anmälan