SOS Barnbyar jobbar aktivt med att upprätthålla och stärka vårt arbete med skydd av barn och unga inom verksamheten samt leva upp till vårt ansvar som arbetsgivare. Genom att göra en anmälan när du har misstanke om att någon far illa, du själv är utsatt, eller om du rapporterar om grova missförhållanden, så bidrar du till att skyddet av barn och unga förbättras samt sätter stopp för att eventuell oegentlig behandling fortsätter.

Gör en anmälan