SOS Barnbyar jobbar aktivt med att upprätthålla och stärka vårt arbete med skydd av barn inom verksamheten. Genom att göra en orosanmälan när du har misstanke om att barn far illa, eller om du själv är utsatt, så bidrar du till att skyddet av barn och unga förbättras, samt sätter stopp för att eventuell oegentlig behandling fortsätter.

Gör en anmälan