Artikel

Så lättades bördan från hennes axlar

Fem år efter lanseringen av projektet Tantie Bagage har SOS Barnbyar hjälpt hundratals flickor ur barnarbete i Elfenbenskusten. 13-åriga Grace var en av dem.

flicka på marknad bakifrån som bär tunga varor på huvudet
Exempel på hur det kan se ut på många marknader i Elfenbenskusten. Foto: Jessica Tradati

Grace kommer från ett av Elfenbenskustens fattigaste områden. Trots sina unga år har hon redan sett och upplevt mer än många jämnåriga.

Hon var bara 9 år gammal när hon började bära tunga matvaror och annat åt kunder som handlade på marknaden. Hon såg andra flickor göra det och de tjänade bra med pengar. Eftersom hennes pappa saknade inkomst och hennes mamma kämpade hårt med familjens försörjning tyckte hon att det var en bra idé.

allvarlig flicka i rosa linne tittar rakt fram
Grace går nu i skolan i stället för att bära tunga varor på marknaden. Foto: Jessica Tradati

Två år senare tog SOS Barnbyar kontakt med hennes mamma.

– SOS Barnbyar ringde mig och jag pratade med Grace om vad de sa att de kunde göra för henne och för oss, om hon slutade arbeta som Tantie Bagage. Grace sa ja utan att tveka, minns mamman.

SOS Barnbyar erbjöd Grace och hennes syster en surfplatta där de kunde följa onlinekurser som komplement till vad de gjorde i skolan, och familjen började regelbundet få matprodukter som ris, olja, tomater och pasta.

Graces mamma säljer grönsaker på marknaden och arbetar ibland som sömmerska. Sedan hennes man förlorade sitt jobb för tre år sedan är hon ensam försörjare för sina sju barn. Snart kommer också Graces mamma även få ekonomiskt stöd från SOS Barnbyar för att kunna starta ytterligare inkomstgenererande verksamhet – och därmed närmare målet att bli självförsörjande och oberoende.

Att arbeta på marknaden var mycket slitsamt och Grace var ofta sjuk.

– Vissa kunder var trevliga, andra var det inte. En gång var jag tvungen att bära mycket tunga laster och jag hade väldigt ont i nacken efteråt, berättar Grace.

När hon inte gick i skolan arbetade Grace på marknaden, även på lördagar och söndagar.

– Det var svårt att fokusera på skolan när jag jobbade med Tantie Bagage. Jag har bättre betyg nu eftersom jag är mindre trött och när skolan är slut har jag tid att göra mina läxor och vila.

Om man frågar Grace vad hon har för planer för framtiden, nu när hon är tillbaka i skolan på heltid, svarar hon snabbt att hon vill bli skådespelerska. Och om det inte fungerar kommer hon att bli ögonläkare, eftersom hon själv har problem med ögonen.

”Jag har bättre betyg nu eftersom jag är mindre trött och när skolan är slut har jag tid att göra mina läxor och vila.”

Om Tantie Bagage 

I städer längs hela Elfenbenskusten är det vanligt att unga flickor arbetar som bärare på marknader. De kommer ofta från familjer i utsatthet eller saknar föräldrar helt; då har barnarbete varit deras enda utväg.

Barn som tvingas arbeta utsätts ofta för psykologiska, fysiska och hälsomässiga risker. De går sällan i skolan eller hoppar av skolan i förtid – vilket gör dem ännu mer sårbara och gör det svårare för dem att ta sig in på arbetsmarknaden som vuxna. Flickor som bär varor åt kunder på marknaden kan arbeta upp till 13 timmar om dagen för att tjäna motsvarande 2 till 5 euro.

SOS Barnbyars projekt ”Tantie Bagage” är femårigt och döpt efter det uttryck som brukar användas vid marknaderna för den här företeelsen. Programmet skulle hjälpa 200 flickor som arbetar som bärare på lokala marknader och erbjuda dem och deras familjer andra vägar fram i livet.

I Elfenbenskusten räknar man med att omkring 20 procent av alla barn mellan 5 och 17 år på ett eller annat sätt arbetar, varav tre fjärdedelar är under 14 år, enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO). I södra Afrika söder arbetar omkring 24 procent av barnen, och den afrikanska kontinenten som helhet har fler barnarbetare än resten av världen tillsammans, enligt Economist. I världen beräknas cirka 160 miljoner barn just nu utsättas för barnarbete.

Fattigdom är en av de största orsakerna till att barn arbetar. Föräldrar ställer sina barn till förfogande för mellanhänder eller operatörer i utbyte mot pengar, eller barn som lever i extrem fattigdom arbetar för att hjälpa sina föräldrar att försörja familjen eller sina syskon om en syskonskara står helt ensamma.

Genom initiativet ökade SOS Barnbyar medvetenheten bland föräldrar om farorna med barnarbete och vikten av att skydda barn och deras grundläggande rättigheter. Programmet erbjöd också olika former av utbildningar och kurser för att hjälpa vuxna att förbättra sina inkomster och inte vara beroende av att tvinga sina barn att arbeta.

– Med tanke på den starka kopplingen mellan barn och kvinnor har vi särskilt riktat in oss på kvinnor genom våra utbildningar. Vi vet att om vi stärker kvinnorna i ett samhälle så kan vi uppnå bättre barnomsorg, säger Didier Zogoue, SOS Barnbyars samordnare för familjestärkande program i landet.

Tantie Bagage i siffror:

  • 119 unga flickor i Tantie Bagage fick utbildningsstöd och en surfplatta med fri tillgång till onlinekurser. Detta har införts för att uppmuntra flickor att ägna mer tid åt att studera och förbättra sina skolresultat.
  • 103 icke skrivkunniga eller flickor som inte går i skolan deltar i lärlingsutbildningar vid Institute for Women’s Education and Training.
  • 182 föräldrar har deltagit i kunskapshöjande aktiviteter för att förbättra sin förmåga att försörja sina barn och förhindra att de låter sina barn återvända till marknaderna.

Dela inlägget

Publicerad: 2024-03-15

Liknande

Artikel

De fiskar efter barn

Små barn tvingas arbeta som fiskare med livet som insats. Läs hur Teye bröt sig fri från den farliga fiskenäringen.

Läs mer här

Artikel

Blev bortgift – nu bidrar hon till förändring

Med sina erfarenheter i ryggen och stöd från SOS Barnbyar är hon tillbaka i skolan och bidrar nu till att förändra situationen och bryta sociala stigman.

Läs mer här

Artikel

Tvingades arbeta i stället för att gå till skolan

När mamman dog tvingades de arbeta på ett farligt bygge för att överleva. Vändningen kom med SOS Barnbyar.

Läs mer här