Nyhet

Sandras kamp för barns rättigheter i Ecuador

Det här är Sandra Ayllon från Ecuador. När Sandra var liten togs hon och hennes lillebror ifrån sin mamma. De blev omhändertagna av staten då deras handikappade mamma ansågs vara oförmögen att ta hand om dem. Hennes lillebror blev adopterad, medan hon hoppade mellan fosterhem innan hon tillslut kom till SOS Barnbyar i Ecuador för två år sedan. ”Jag skulle ha velat att staten frågade mig om jag verkligen ville tas ifrån min familj, eller om jag senare hade velat bli återförenad med dem”, berättar Sandra.

Med hjälp av SOS Barnbyars ”Network of Child Communicators” skrev hon ett förslag och en strategi för att sätta press på staten att ge stöd till familjer, så att familjer inte behöver bli splittrade och för att barnen ska ha rätt till en relation med sina föräldrar. Sandra delade sitt förslag med FN:s kommitté för barns rättigheter i Genève, Schweiz tidigare i år.

Veronica Legarda från SOS Barnbyar i Ecuador berättar att ”det här var en stor möjlighet för oss att främja barns deltagande och att ge en röst till ungdomar, så att de kan uttala sig om barns rättigheter. Genom att ta del av [Sandras] erfarenheter och rekommendationer kan vi förbättra lagar och system i Ecuador.”

SOS Barnbyar tar alltid lärdom av erfarenheter som Sandras, så att vi kan påverka länders lagar och stadgar för att stärka familjer, istället för att splittra dem när det inte behövs. Vårt famijestärkandeprogram stöttar familjer, så att de kan hålla ihop. Idag är det Internationella flickdagen och det firar vi med att hylla flickor som Sandra, som arbetar för barn i utsatthet.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2017-10-11

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här