SOS Barnbyar Logo Orange

Nyhet

SOS Barnbyar deltar i globalt toppmöte om våld mot barn

”End Violence Solutions Summit” i Stockholm är det första globala toppmötet om våld mot barn. Det arrangeras av Sveriges regering i samarbete med barnrättsallianserna Global Partnership End Violence against Children (GPEVaC) och WeProtect.

SOS Barnbyar har inom den internationella federationen sedan flera år tillbaka drivit ett aktivt påverkansarbete kring våld mot barn och bland annat varit med om att starta upp alliansen GPEVaC. Idag ingår SOS Barnbyar i GPEVaCs advisory board.

Syftet med toppmötet i Stockholm är ett brådskande ”call to action” för att få stopp på allt våld mot barn, i enlighet med de globala målen och SDG 2030. Att få stopp på allt våld, och exploatering av mot barn har fastställts av världsledare som en del av målen för en hållbar utveckling i Agenda 2030.  Toppmötet i Stockholm är en viktig milstolpe i det arbetet.

Barn som har förlorat, eller riskerar att förlora förälders omsorg är en av de grupper av barn som löper hög risk för att utsättas av våld. Våld i familjer är också ett av de vanligaste skälen till att familjer splittras och barn hamnar i SOS Barnbyars omsorg. Barn som utsätts för våld får ofta allvarliga psykiska och fysiska skador. Många gånger innebär skadorna att barnet inte kan utvecklas till en självständig, självförsörjande vuxen, och våldet går också ofta i arv till nästa generation.

Under toppmötet kommer därför SOS Barnbyars representanter bland annat att kräva landstrategier för motverkan av våld i familjer, och för elminering av sårbara familjesituationer som fattigdom. Skolor och samhällen måste stärkas i såväl skydd av barn, som i det preventiva arbetet mot våld. Barn som utsatts för våld ska också få adekvat stöd.

SOS Barnbyar kräver även att all personal som arbetar med barn i samhällsvård har kompetens och utbildning för att ge barnen det skydd och den trygghet de behöver och har rätt till i enlighet med barnkonventionen.

Du kan läsa mer om ”End Violence Solutions Summit” här:
http://www.end-violence.org/summit
SOS Barnbyars representanter i ”End Violence Solutions Summit” är:
Michael Karlsson, ordförande SOS Barnbyar och SOS Barnbyars representant i regeringens barnrättsdelegation
Bodil Långberg, styrelseledamot SOS Barnbyar och SOS Barnbyars representant i regeringens barnrättsdelegation
Richard Pichler, Special Representative for External Affairs and Resources, SOS Children’s Villages International

Olegario Olmedo, national director SOS Children’s Villages Paraguay
Marsie González, national advocacy advisor of SOS Children’s Villages Dominican Republic

Leticia Ruiz Diaz, SOS San Ignacio, Paraguay

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2018-02-14

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar skapar en ännu bättre verksamhet

SOS Barnbyar har ett pågående arbete för att ytterligare förbättra skyddet av barn i våra verksamheter.

Läs mer här

Nyhet

Postkodlotteriet ger 21 miljoner kronor till SOS Barnbyar

Läs mer här

Artikel

Barnen bortom badparadiset

Många förknippar Tanzanias örike Zanzibar med turism, vita sandstränder och kristallklart vatten. Men bakom lyxhotellen finns ett liv i fattigdom som hindrar många barn från att äta sig mätta, gå i skolan och växa upp med sina föräldrar. Sedan 1990-talet har SOS Barnbyar arbetat för att ge just dessa barn i Zanzibar en trygg uppväxt.

Läs mer här