Nyhet

SOS Barnbyar driver flera hem för ensamkommande flickor och pojkar i Grekland

Idag hjälper den personliga erfarenheten honom att förstå de svårigheter som barnen möter varje dag, medan för barnen som bor på hemmet är han en förebild som förstår deras problem.

Mohammed ansvarar för ett av fyra av SOS Barnbyars hem för ensamkommande flyktingbarn i Grekland. De erbjuder heltidsanställd personal, psykologer, kulturmedlare och advokater specialiserade på asylfrågor. Dessa inkluderar ett av landets få centra för flickor som har kommit till Europa ensamma.

Erbjuder kvalitetsvård

Uppskattningsvis 2000 ensamkommande och separerade minderåriga bor för närvarande i Grekland. Antalet platser motsvarar dock inte det stora behovet. För många betyder det att de är kvar i läger, på gatan – eller i värsta fall, utsatt för systematisk internering eller blir utnyttjade.

Genom att erbjuda skydd, kvalitetsvård och pedagogiskt stöd har SOS Barnbyar Grekland legat i framkant för att ge barnen ett så normalt och stabilt liv som möjligt.

”SOS Grekland är mycket organiserade, vi tillhandahåller många tjänster och vi har all den pedagogiska grunden och vårt arbete är väl genomtänkt”, säger Mohammad, som har arbetat med minderåriga i Grekland under de senaste tio åren.

Att bygga relationer med ensamkommande minderåriga är för Mohammad kärnan i SOS Greklands arbete. ”Dessa barn måste få hjälp att förstå att det finns människor som de kan bygga riktiga och ärliga relationer till”, förklarar han.

Många utmaningar

Ändå står barnen inför osäkerhet och långa rättsliga processer innan de kan återförenas med sina familjer, vilket leder till att vissa av dem söker sig till smugglare för att det ska gå snabbare.

”De är unga, så ibland förstår de inte de faror som är förknippade med smugglare”, säger Lina Tsiambazi, socialarbetare hos SOS Barnbyar och som hjälpt till att inrätta centret för flickor. Att övertyga dessa barn att vara tålmodiga och fortsätta att driva de rättsliga processerna för familjeåterförening har varit prioriterat för SOS-personalen.

”Det kan ta lång tid att bygga förtroenden”, säger Lina. ”Men vi försöker vårt bästa för att de ska lita på oss och inte vända sig till smugglare.”

För att förhindra att barnen vänder sig till smugglare organiserar Mohammad enskilda möten med barnen för att förklara de stora riskerna som är involverade och uppmuntra barnen att tala öppet om sina bekymmer och problem.

Integrationen i det lokala skolsystemet har också varit en grundläggande utmaning för några av barnen. Ofta är de inte motiverade för att delta undervisningen i grekiska skolor, eftersom de hoppas kunna flytta till andra länder i Europa, förklarar Lina.

”Vi har tagit upp frågan med skolorna för att säkerställa att de tillhandahåller klasser som skräddarsys på ett sätt som är mer värdefullt för flyktingar”, säger Lina.

Nyutvecklade program fokuserar främst på naturvetenskap och engelska, och lägger mindre fokus på ämnen som humaniora och språkklasser.

Bakgrund

SOS Barnbyar erbjuder psykologiskt och emotionellt stöd, sociala tjänster, språkkurser, mat och hygienpaket samt sport och fritidsaktiviteter på flyktingcenter på Lesbos, i Aten och i Thessaloniki-området, vilket hjälpt mer än 76 000 barn och vuxna det senaste året. Sedan maj 2016 har SOS Grekland försett nästan 200 ensamkommande barn med boende, vård och juridisk hjälp vid tre centra för pojkar och ett för flickor. Boendet tar för närvarande hand om 92 barn.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2017-06-20

Liknande