Nyhet

SOS Barnbyars podcast avsnitt 5 – Ingen kunde ana det här

I femte avsnittet av SOS Barnbyars podcast berättar chefen för Marknads och Kommunikation, Maria Suneson, om arbetet med julens insamling och riktningen framåt för hela organisationen.

Maria Suneson, chef för marknads och kommunikation på SOS Barnbyar om nutidens och framtidens organisation.

– Julen är gåvornas tid och oerhört viktig för oss som jobbar med insamlingar. Vi satsade på att synliggöra det som många av oss tar som självklarheter men som inte är det för andra, berättar hon.

Också #pepparkakshem som blev en större viral succé än någon hade kunnat gissa synas lite extra. Hemköps hållbarhetsansvariga Desiré Cichy reflekterar över kampanjen.

– Det var ett superfint kommunikativt grepp med ett tryggt hem som många tar för givet men som inte är en självklarhet för många barn i världen, säger Desiré Cichy.

Du kan lyssna på podden här (Anchor): SOS Barnbyars podcast avsnitt 5, eller på Spotify eller Podcaster.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2021-02-01

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här