Nyhet

Stöd till Rohingya-kvinnor och barn i Bangladesh

SOS Barnbyar planerar att hjälpa Rohingya-barn vid flyktingcentren Kutupalong och Balukhali genom flera insatser. Båda flyktinglägren ligger inom 200 km från Chittagong, där SOS Barnbyar Bangladesh har en barnby, ett ungdomsboende och andra program. Ghulam Ahmed Ishaque, chef för SOS Barnbyar Bangladesh, svarar på frågor om flyktingläget i landet och det brådskande behovet hos barnen:.

Vad är barnens omedelbara behov i flyktinglägren?

Barn är i desperat behov av mat, vatten och medicinska insatser. Det finns också behov av kläder, skydd och på grund av trauman efter vad dessa barn har uthärdat behövs psykologisk och emotionell vård.

Hur skulle du beskriva villkoren för flyktingbarnen och deras familjer?

Rohingya-barnen lever under fortsatt svåra förhållanden. Många av dem lider av undernäring och trauma, efter att ha bevittnat våld mot sina nära och kära. Små barn utan anhöriga är mest utsatta.

Situationen är dyster och regeringen försöker att ta itu med flyktingarnas behov. Sedan slutet av augusti har över 600 000 personer anlänt från Myanmar. Dessa människor lever i olika läger i områden som utsetts av Bangladeshs regering i sydöstra Bangladesh.

Nästan 37 000 barn lever med en ensamstående förälder, är helt ensamma eller separerade från sina familjer eller lever med andra än föräldrarna. Uppskattningsvis har 7500 av dessa barn förlorat båda föräldrarna. Familjeseparation är vanligt när så många tvingas fly hastigt.

Rohingya-flyktingarna, särskilt barn och kvinnor, befinner sig i en särskilt utsatt situation. Många familjemedlemmar vet inte var deras pappor eller andra manliga vårdnadshavare finns.

Vad ska SOS Barnbyar göra för att hjälpa flyktingar?

SOS Barnbyar Bangladesh vill upprätta fem barnvänliga center (CFS) för 300 barn i åldrarna mellan tre och åtta år. Här kan barnen få skydd, traumavård, näringsstöd, primärvård och pedagogiska aktiviteter.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2017-12-11

Liknande

Artikel

Så mår barnen i Gaza efter evakueringen

I slutet av maj tvingades vi evakuera vår barnby i Rafah helt och flytta barnen och familjerna som sökte skydd där till tältläger i centrala Gaza. Situationen runt barnbyn var alldeles för farlig. Reem Alreqeb Reem, tf programchef i Gaza, var med under och efter evakueringen.

Läs mer här

Artikel

"Det kommer finnas något bättre"

Sedan oktober har Islam flytt fyra gånger inom Gaza med sin sjuka man och sina sju barn. De hittar ingen trygghet någonstans och det påverkar deras mentala hälsa. Nu bor de i SOS Barnbyars tältläger och får psykologiskt stöd.

Läs mer här

Artikel

Israa tvingades fly sitt barndomshem

När kriget bröt ut sökte Israa skydd i vår barnby i Rafah, där hon växte upp och känner sig trygg. Men i slutet av maj blev situationen runt barnbyn för farlig och hon evakuerades till SOS Barnbyars tältläger i Deir al Balah.

Läs mer här