Nyhet

”Våld är en verklighet – och det gör ont”

-Det är viktigt att vi barn blir hörda då många barn lider av våld och fattigdom. Ofta lyssnar man inte på barn, inte ens föräldrar lyssnar. Men våld är en verklighet, och det gör ont.

Leticia är medlem i den kommunala kommissionen för barn och ungdomar i hennes samhälle, San Ignacio i Paraguay. Som medlem har hon deltagit i aktiviteter relaterade till barns rättigheter och behandlat ämnen som sexuella övergrepp och sexuella och reproduktiva rättigheter.

-Jag tycker om att vara involverad i kommissionen eftersom vi kan arbeta med ämnen som hjälper till att försvara barn och ungdomars rättigheter. Rättigheter som inte är tillräckligt skyddade i Paraguay, förklarar Leticia.

Hon känner sig ständigt oroad över att våld kan påverka barns hälsa och framtid och att barn som lider av våld också kan vända sig till våld när de själva blir föräldrar. Om hon fick en önskan skulle hon önska att alla barn skulle få växa upp utan våld för att skapa en bättre framtid för alla barn runt om i världen.

-Jag önskar att det fanns ett slut på våld och respekt för alla barn. Deras värdighet bör respekteras eftersom barn är vår nutid och vår framtid.

Olegario Olmedo, landschef för SOS Barnbyar i Paraguay tycker att det är väldigt viktigt att unga människor som Leticia deltar på den här typen av tillställningar.

-På så sätt tar de ledande roller när det gäller deras rättigheter. De kan lära sig om ämnen som påverkar deras liv, föra barn och ungdomars talan, uttrycka sina åsikter och idéer och föreslå lösningar som de anser vara viktiga.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2018-02-15

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här