Nyhet

SOS Barnbyar får stöd till nationellt familjestärkande arbete

Jämställdhetsmyndigheten
har tilldelat SOS Barnbyar Göteborg 1,1 miljoner i stöd för att kartlägga
familjestärkande arbete för familjer som kommit till Sverige på anknytning.
Kartläggningen ska leda till ett familjestärkande program i Göteborg.

Mentorskapsprogram i Hammarkullen, Göteborg.

Sedan 2016 bedriver vi ett mentorskapsprogram för ensamkommande unga i nätverksboenden. Programmet har sin bas i vårt ungdomscenter i Hammarkullen utanför Göteborg.

Vi har nu fått 1,1 miljoner i stöd från Jämställdhetsmyndigheten för att kartlägga ett familjestärkande program. Vi ska kartlägga behov hos mammor som anlänt till Sverige på anknytning till sitt barn som tidigare kommit som ensamkommande.

Flytta ansvaret från barnen
Målet är att kartläggningen ska leda till utveckling av ett familjestärkande program som ska underlätta mammornas och familjens etablering i Sverige och avlasta det ansvar som idag vilar på barnen.

”Vi är oerhört glada över stödet från Jämställdhetsmyndigheten. SOS Barnbyar har länge haft som ambition att starta preventiv arbete för familjer som riskerar att splittras på grund av social och ekonomisk utsatthet. Vår verksamhet i Hammarkullen, Göteborg, har nu kommit i det mognadsstadiet att vi nu kan påbörja utvecklingen av ett familjestärkande arbete för en grupp familjer som ofta tillhör de mest utsatta, familjer kommit hit på anknytning,” säger Bodil Långberg, tf. generalsekreterare, SOS Barnbyar.

”Flera av ungdomarna i vårt program har fått hit sina familjer på anknytning och trots glädjen över att äntligen kunna återförenas och leva tillsammans, så innebär det ofta en stor börda för ungdomen,” berättar verksamhetschef Zainab Hussaini.

”Många av ungdomarna måste ta huvudansvaret för familjen, både vad gäller försörjning och etablering i Sverige, vilken ofta innebär att skola eller arbete blir lidande och deras egen etablering stannar av, eller till och med går tillbaka. Vi vill därför arbeta för att stärka familjen, så att föräldern kan utöva sitt föräldraskap, och ungdomen och syskon kan fullfölja sitt skolarbete, eller genomföra sin praktik eller arbete,” fortsätter Zainab Hussaini.

Kartläggningen
för det familjestärkande arbetet kommer att genomföras i samarbete med bland
annat Integrationscentrum, Göteborgs stad och påbörjas i augusti 2019.
Kartläggningen ska vara färdig 2020.

För mer information, kontakta:

Cecilia
Bergling Nauclér
chef programutvecklingsenheten

0701-40 68
46

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2019-07-05

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här