Nyhet

Vulkanen i Filippinerna

Barn och SOS-mammor från barnbyn i Lipa anländer till barnbyn i Manila.

Texten uppdaterades 2020-01-15
Vulkanen Taal började i söndags att kasta ur sig en 1 000 meter hög askpelare. Aktiviteten har fortsatt sedan dess och landets vulkaniska och seismologiska institut PHIVOLCS varnade under måndagen för ett ”explosivt utbrott”. En risk som under onsdagen sägs ökat.

Inga barn och vuxna i våra verksamheter i landet har tagit skada under de senaste dagarnas aktivitet, men vulkanisk aska fortsätter falla över barnbyn i Lipa, som ligger ungefär tre mil från vulkanen. Dessutom har experter under onsdagen meddelat att risken för ett utbrott är överhängande. Därför har totalt 82 av de 115 barn och unga i barnbyn evakuerats till barnbyn i Manila under dagen. De resterande barnen, unga och SOS-mammorna i Lipa ska evakueras under torsdag morgon.
”Risken att stanna kvar i barnbyn är för hög, därför har vi beslutat att flytta familjerna till den närmsta barnbyn i centrala Manila”, säger Johnald M. Lasin, ansvarig för barnbyn i Lipa.

På plats för nödhjälpsinsatser
De familjer utanför barnbyn som får stöd genom vårt familjestärkande program har inte heller tagit någon skada under de senaste dagarna. Vår personal finns på plats i staden för att kunna stötta familjerna och hjälper även de familjer som evakuerats från områden närmare vulkanen och som fått sina hem förstörda.

Vi fortsätter självklart bevakningen kring den aktiva vulkanen och ser till att hjälp och stöd finns på plats i alla delar av vår verksamhet i landet. Beredskapsnivån i landet är fortsatt en fyra på en femgradig skala, vilket påvisar att det finns stor risk för ett farligt utbrott inom den närmsta tiden.

*Artikeln kommer att uppdateras löpande.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2020-01-14

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här