Artikel

Hur kan man engagera sina medarbetare?

Hållbarhet är en viktig fråga för många företag och för många är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att samarbeta med organisationer som SOS Barnbyar, kan man stärka sitt varumärke gentemot sina medarbetare och jobbsökande. Det är även viktigt att engagera sina medarbetare i samarbetet. Men hur gör man det? Det är en fråga många företag ställer sig idag. Flera av våra samarbetspartners har kommit långt i frågan och här kommer deras 5 bästa tips:

Foto: Sebastien Taylor

1. Utse ambassadörer som brinner för frågan

Genom att utse ambassadörer kan du sprida engagemang. Ambassadörerna känner sig mer involverade och visar för resten av medarbetarna att deras arbete gör skillnad.

2. Se till att ambassadörerna har en tydlig roll och rätt förutsättningar

Med rätt förutsättningar har ambassadörerna möjlighet att anordna evenemang, tävlingar och andra aktiviteter för att öka sina medarbetares engagemang.

3. Förankra samarbetet hos alla chefer

Genom att förankra samarbetet hos alla chefer, ser ni till att tillräckligt mycket vikt läggs på hållbarhet och medarbetarengagemang. Det ger medarbetare och ambassadörer möjlighet att engagera sig.

4. Kommunicera regelbundet om effekterna av samarbetet

Genom regelbundna uppdateringar med konkreta exempel kan medarbetarna själva se hur deras arbete gör skillnad. Detta skapar stort engagemang och stolthet i arbetet.

5. Om medarbetare engagerar sig som volontärer – uppmärksamma dem, ge dem förutsättningar och låt volontärarbetet bli en del av personlig och professionell utveckling 

Om medarbetare engagerar sig som volontärer blir de direkt involverade i samarbetet och kan se hur de gör skillnad. Det är utvecklande att lära sig om utsatthet runtom i världen och det skapar mer engagemang för samarbetet och frågan.

Vill du också arbeta med Employer Branding? Samarbeta med oss! Läs mer här.

Dela inlägget

Publicerad: 2019-02-21

Liknande

Artikel

SOS Nytt: Barn ska inte tvingas arbeta

Den här månaden fokuserar vi på SOS Barnbyar, just på vikten av att barn inte ska tvingas arbeta. I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer.

Läs mer här

Artikel

Söker finansiering: Flytande trädgårdar

Vi söker finansiärer till ett projekt i Bangladesh, som ska stötta hållbar livsmedelstrygghet för familjer i utsatthet i översvämningsutsatta områdena i Sylhet, Bangladesh. 

Läs mer här

Nyhet

Letar ditt företag pålitliga sommarjobbare?

I våra ungdomsprogram i Stockholm och Göteborg finns många engagerade unga, som vill ta nästa steg i livet. Vi stöttar unga som lämnar samhällsvård och saknar kontaktnät.

Läs mer här