Nyhet

Få drömjobbet – utan att ange ditt namn

Du kan söka jobb hos oss! Men vi vill inte veta ditt namn, din ålder eller din könstillhörighet. För det ska inte avgöra om du får jobbet eller inte.

Därför rekryterar vi personal med anonymiserade ansökningshandlingar. Det vill säga att man kan söka jobbet utan att ange sitt namn, sin bakgrund eller sitt kön, liksom ursprung, trosuppfattning eller funktionsvariationer.

Malin Marken, HR-chef på SOS Barnbyar
Malin Marken, HR-chef på SOS Barnbyar

– I vår verksamhet över hela världen arbetar vi ur ett jämställt perspektiv där vi vill möjliggöra för barn och unga att växa upp med sina självklara rättigheter. För att det här ska genomsyra hela vår verksamhet vill vi även förändra oss lokalt. Vi vill också få tillgång till rätt kompetens och inte missa någon stjärna. Det är oerhört viktigt att vi som arbetsgivare ligger i framkant och testar oss fram för att göra allt vi kan för att minska diskrimineringen på arbetsmarknaden, säger Malin Marken, HR-chef på SOS Barnbyar.

Vi har ett jobb att göra här liksom många andra arbetsgivare inom ideell sektor. Därför väljer vi att gå i bräschen. Vi är medvetna om att det finns vissa brister med anonymiserad rekrytering men väljer ändå att försöka hellre än att fortsätta med den metod vi har haft förut där godtyckliga värderingar kan styra.

– Vi tror att både vår arbetsmiljö och sociala hållbarhet gynnas av att inkludera olikheter, säger Malin Marken, HR-chef på SOS Barnbyar.

Rekryteringen steg för steg:

Du kan nå fram med din ansökan på två sätt. Du mejlar eller går via vår rekryteringsfirma. Om ansökan kommer per mejl så anonymiseras adresser och avsändare för urvalsprocessen

  1. Rekryteringsfirman gör ofta sökningar på ren kompetens. Sedan matchar de mot den profil vi satt upp och skickar in till oss.
  2. Vi får en kandidatpresentation på mellan tre och sju kandidater – helt anonymiserat. Hittills vet vi bara om ren kompetens samt personlighet.
  3. När vi sedan väljer vilka vi vill träffa så får vi också reda på vilka personerna är. I intervjun undviker vi att ställa frågor som på något sätt kan vara av personlig karaktär för att i så stor utsträckning som möjligt se till att individens formella kompetens och framtida bidrag till vår organisation.

Dela inlägget

Publicerad: 2023-03-06

Liknande

Nyhet

Podcasten avsnitt 6 – Ditt namn ger dig inte jobbet

SOS Barnbyar inför anonymiserad rekrytering, berättar Malin Marken, HR-chef i SOS Barnbyars podcast.

Läs mer här