Artikel

Så kan företag efterleva barnkonventionen

Hur påverkar FN:s konvention om barnets rättigheter företagen och vad kan man som företag göra för att efterleva den? Barnkonventionen består av 54 artiklar och kan kanske kännas lite överväldigande, börja därför med att säkra att ni efterlever de fyra grundprinciperna – att alla barn har samma rättigheter och lika värde, att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, att alla barn har rätt till liv och utveckling, samt att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Gör så här:

  1. Gör en analys där ni kartlägger hur ert företag påverkar barn direkt och indirekt, förutom på den egna arbetsplatsen, både uppströms och nedströms. Alltså företagets produkter och tjänster, arbetsplatser och avtryck i miljö och samhälle.
  2. Införliva era beslut i policy och styrdokument, kommunicera och för dialog internt och med leverantörer och relevanta intressenter. Fråga er inför alla beslut och aktiviteter, hur påverkar detta barn?
  3. Tänk på att barns rättigheter handlar om att införliva barns perspektiv redan från början, det är avgörande att fråga och involvera barn i processer som kommer påverkan dem. Gör det utifrån barnens egen ålder och förmåga.
  4. Tänk på att ni oftast kan göra stor skillnad i det lilla, genom att vara en god arbetsgivare som ger möjlighet att vara en bra förälder påverkas många barn.
  5. SOS Barnbyar är en Barnrättsorganisation som arbetar för barns bästa över hela världen, genom att samarbeta med oss accelererar du arbetet med att uppfylla barns rättigheter.

 

Läs mer på barnombudsmannens hemsida.

Dela inlägget

Publicerad: 2021-01-17

Liknande

Artikel

SOS Nytt: Barn ska inte tvingas arbeta

Den här månaden fokuserar vi på SOS Barnbyar, just på vikten av att barn inte ska tvingas arbeta. I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer.

Läs mer här

Artikel

Söker finansiering: Flytande trädgårdar

Vi söker finansiärer till ett projekt i Bangladesh, som ska stötta hållbar livsmedelstrygghet för familjer i utsatthet i översvämningsutsatta områdena i Sylhet, Bangladesh. 

Läs mer här

Nyhet

Letar ditt företag pålitliga sommarjobbare?

I våra ungdomsprogram i Stockholm och Göteborg finns många engagerade unga, som vill ta nästa steg i livet. Vi stöttar unga som lämnar samhällsvård och saknar kontaktnät.

Läs mer här