SOS Barnbyar Logo Orange

Artikel

SkandiaMäklarnas VD: ”Samarbetet skapar en stolthet inom organisationen”

Porträttbild på SkandiaMäklarnas VD Henrik Olausson

I en tid då hållbarhetsfrågan blir viktigare och viktigare måste företag vara beredda på att medarbetare, potentiella medarbetare och kunder ställer allt högre krav på att företag tar ett samhällsansvar. SkandiaMäklarna gör det genom att engagera sig hos SOS Barnbyar.

”Hållbarhet är en jätteviktig fråga, både för att man vill göra skillnad men även när det kommer till varumärkets positionering. Det är viktigt vid employer branding. Det blir allt viktigare för anställda att det företag man arbetar på bryr sig och vill göra skillnad. Även kunderna har börjat titta mer på det”, säger SkandiaMäklarnas VD Henrik Olaussson.

Henrik Olausson menar att hållbarhetsfrågan kommer att spela en allt mer betydande roll för företag i framtiden eftersom både medarbetare och kunder kommer att lägga allt större vikt på etiskt ansvar vid val av företag eller organisation.

”Att ta sitt samhällsansvar blir på så vis en konkurrensfördel. Det blir ett sätt att positionera sitt varumärke och att visa sitt engagemang som företag”.

Vill ditt företag också ta ert samhällsansvar? Kontakta oss här!

SkandiaMäklarna samarbetar med SOS Barnbyar

SkandiaMäklarna valde att samarbeta med SOS Barnbyar för att SOS Barnbyars arbete har en tydlig koppling till vad de arbetar med – hus och hem. De såg att de kunde göra något konkret för att hjälpa till och göra skillnad.

”Vi såg att vi kunde hjälpa till genom att bygga hus till de som behöver det allra mest – men ännu viktigare är att vi kunde skapa hem för barn att växa upp i. Vi kunde ge utsatta barn chans till en trygg uppväxt. Vi kan inte hjälpa alla barn, men vi kan hjälpa många”.

Medarbetarengagemang

För medarbetarna på SkandiaMäklarna har samarbetet med SOS Barnbyar blivit betydelsefullt.

”Hela företaget blir tillsammans engagerade kring en viktig fråga, i det här fallet att ge barn en trygg uppväxt. Det är en konkret fråga och medarbetarna kan se en tydlig koppling till vår egen bransch, för att vi är med och bygger hus och skapar hem till barn och familjer. På så sätt blir engagemanget väldigt naturligt och konkret eftersom det hör ihop med det vi arbetar med. För medarbetarna är det viktigt att vi tar ställning och att hela företaget känner att vi bidrar till något som är viktigt. Det skapar en stolthet för medarbetarna att arbeta på SkandiaMäklarna”.

Employer branding

Förutom att samarbetet med SOS Barnbyar är viktigt för medarbetarna på SkandiaMäklarna är det även betydelsefullt ur ett employer branding perspektiv.

”Den kultur ett företag representerar och det engagemang ett företag står för blir allt mer avgörande. Vi är och vill fortsätta att vara ett familjärt företag med en inkluderande kultur. Därför såg vi en bra match med SOS Barnbyar. När vi rekryterar är samarbetet med SOS Barnbyar något vi gärna lyfter fram, eftersom det signalerar vilken typ av företag vi är och vad det betyder i prioriteringar och engagemang”.

Varumärkespositionering

För varje transaktion SkandiaMäklarna gör skänker de hundra kronor direkt till SOS Barnbyar. Det är en del av deras affär, som de lyfter mot kunderna. Däremot har SkandiaMäklarna än inte gått ut med några större externa kampanjer om sitt samarbete med SOS Barnbyar.

”Jag ser att samarbetet skapar ett ökat engagemang kring varumärket SkandiaMäklarna. För oss är SOS Barnbyar en viktig del när vi pratar om vårt varumärke och vår varumärkespositionering, vilket gynnar våra affärer. Vi tror även att det långsiktigt kommer att stärka vårt varumärke – både internt och externt”.

Avslutningsvis uppmanar Henrik Olausson andra stora företag att ta sitt samhällsansvar.

”Jag skulle säga att företag har en skyldighet att bidra till viktiga samhällsfrågor i Sverige och världen, på något sätt. Man kan inte vara engagerad i alla frågor, men man kan välja någon där man vill vara med och bidra. Det kan vara svårt att se hur man kan göra skillnad i stora frågor, men då måste man fokusera på vad man kan göra i det lilla perspektivet. Vad man kan göra för en familj, i en by, i ett land. Man behöver hitta den avgränsningen så att göra skillnad inte bara blir statistik och siffror, utan en fråga om att göra skillnad på riktigt”.

Vill ditt företag också samarbeta med SOS Barnbyar? Kontakta oss här!

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2019-04-23

Liknande

Nyhet

Barns rätt till mental hälsa och utbildning i katastrofer

Den 7 juni deltog vi på lunchseminarium i riksdagen lett av Aylin Fazelian, riksdagsledamot (s), medlem av utbildningsutskottet. Inbjudna talare var Yasmine Sherif, Executive Director för FN:s fond för utbildning i katastrofområden (ECW/Education Cannot Wait), vår generalsekreterare Anna Ernestam och Peter Brune, generalsekreterare på War Child Sverige.

Läs mer här

Blogg

Sången alla unga borde få sjunga

Studentens lyckliga dar. För unga som vuxit upp i samhällsvård kan känslan vara en annan när de tvingas ut i vuxenlivet. Ta del av Anna Ernestams blogginlägg.

Läs mer här

Artikel

Sommartips från barnbyn

Sommartips från barnen i en av våra barnbyar i Laos.

Läs mer här