Blogg

Barns delaktighet börjar med att någon lyssnar 

Vad handlar delaktighet egentligen om och hur är känslan när man verkligen blir lyssnad på? Detta är något som EU arbetat och arbetar med för att skapa möjligheter till delaktighet som känns på riktigt. 

Den europeiska barngarantin är ett banbrytande initiativ som lanserades 2021 för att bekämpa barnfattigdom och social utestängning i EU. Det syftar till att säkerställa tillgång till grundläggande tjänster såsom förskoleverksamhet och barnomsorg, utbildning, hälso- och sjukvård, näring och bostäder för barn som riskerar fattigdom eller social utestängning, inbegripet barn i alternativ vård och barn i otrygga familjesituationer. Barns och ungas röster i utformningen, genomförandet och övervakningen av EU:s barngaranti är avgörande för att den ska lyckas.

Vad det handlar om är att öka medvetenheten om barns och ungas rätt att delta och vikten av att barn och unga uttrycker sina åsikter i frågor som berör dem. Detta är starkt kopplat till det arbete som för närvarande pågår för att inrätta den första EU-plattformen för barns delaktighet, en viktig politisk prioritering för EU som en del av dess strategi för barnets rättigheter (2021–2024).

Initiativet, som syftar till att samråda med barn från hela EU och involvera dem i EU:s beslutsprocess, utgör en avgörande möjlighet för organisationer som SOS Barnbyar eftersom vi ingår i det konsortium som har till uppgift att sätta upp plattformen. Att vara en del av inrättandet av plattformen är en viktig prestation, som ger oss möjligheter att påverka EU i frågan om barns och ungdomars deltagande.

Jag tror att vi alla vet när vi hade ett samtal som betydde mycket för oss. När just den personen vi pratade med förstod, lyssnade, och tog till sig för att faktiskt kunna se problemet och göra något åt det. Det är där, i mötet med barn som verkligen inriktas på barnets bästa, som förändringen kan ske till det bättre.

SOS Barnbyars program i Ukraina. En medarbetare pratar med en flicka.
Foto: Ksenia Borisova

Hej, jag heter Anna Ernestam!

Tidigare har jag bland annat varit CFO och tillförordnad generalsekreterare för Röda Korset. Men sedan år 2020 har jag förmånen att vara generalsekreterare för SOS Barnbyar. Vi lever i en allvarlig tid som kräver både eftertanke och handling. I min blogg kommer du kunna ta del av mina tankar och åsikter med jämna mellanrum.

Läs fler blogginlägg
Anna Ernestam, generalsekreterare SOS Barnbyar.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2023-08-11

Liknande

Blogg

Ögonblicken som påverkar ett helt liv

Vi arbetar för att alla barn, över hela världen, ska garanteras en trygg och omsorgsfull uppväxt. Det arbetet kan du stödja även i en testamenterad gåva.

Läs mer här

Blogg

Sången alla unga borde få sjunga

Studentens lyckliga dar. För unga som vuxit upp i samhällsvård kan känslan vara en annan när de tvingas ut i vuxenlivet. Ta del av Anna Ernestams blogginlägg.

Läs mer här

Blogg

Ingen kan göra allt men alla kan göra något

Vi lever i en allvarlig tid som kräver både eftertanke och handling. Ta del av SOS Barnbyars generalsekreterare Anna Ernestams tankar och åsikter i Annas blogg.

Läs mer här