Blogg

Sången alla unga borde få sjunga

”Sjung om studentens lyckliga dag, låtom oss fröjdas i ungdomens vår. Än klappar hjärtat med friska slag, och den ljusnande framtid är vår.”

Just nu är det den tiden på året när studenterna firar, är glada och festar. De ser en framtid och i början av juni är den skira grönskan en fin inramning till allt som ska firas. Just nu diskuteras också skolans framtid på många olika arenor. Stockholm stad har aviserat neddragningar och resursfrågan är som oftast en diskussion utifrån vem som ska betala vad.

Handelshögskolans rektor har gått ut i en debattartikel och pratat om glädjebetyg och att de funderar på att ha egna inträdesprov för att ”rätt elever” ska få möjlighet att studera. Vi har fått resultat som visar att våra tioåringars läsförmåga har sjunkit och granskning sker av friskolor som inte följer kursplaner. Förutom dessa axplock har hoten mot skolorna ökat markant.

En likvärdig skola där alla ska få möjlighet att utifrån förmåga skapa sig en plattform för att kunna gå vidare i livet är något Sverige alltid verkat för. Som alltid är det de mest sårbara och utsatta eleverna som påverkas mest av att inte kunna klara av sin skolgång på ett acceptabelt sätt, och som blir mest påverkade av det som händer inom skolans värld.

Vi vet idag att unga som lämnar samhällsvård generellt är en sådan sårbar grupp där alltför många inte rustas för vuxenlivet. Svåra hem-, och uppväxtförhållanden, psykisk ohälsa, sämre skolresultat och skolmisslyckanden leder till överrisker för såväl ensamhet och arbetslöshet som självmord och kriminalitet.

Vi på SOS Barnbyar arbetar särskilt med gruppen unga som lämnar samhällsvård och ser skolan som en viktig prioritering i det arbetet. Det handlar om att systematiskt tillgodose samhällsvårdade barn och unga en fullgjord grundskola och treårig gymnasieutbildning. Varje kommun behöver samverka med socialtjänst och stödja barn i familjehem. Stödet behöver finnas hela vägen från förskola till gymnasiet.

För visst vill vi att alla barn och unga oavsett bakgrund ska kunna stämma in i en av stroferna i Prins Gustavs fina sång – och den ljusnande framtid är vår. Det är väl de värderingarna vi vill värna om i Sverige.

Blommor och gräs.

Hej, jag heter Anna Ernestam. och tidigare har jag bland annat varit CFO och tillförordnad generalsekreterare för Röda Korset. Men sedan år 2020 har jag förmånen att vara generalsekreterare för SOS Barnbyar. Vi lever i en allvarlig tid som kräver både eftertanke och handling. I min blogg kommer du kunna ta del av mina tankar och åsikter med jämna mellanrum.

Anna Ernestam, generalsekreterare SOS Barnbyar.

Dela inlägget

Publicerad: 2023-06-02

Liknande

Artikel

Sverige – barn har rätt att komma till tals

Sveriges radio ekot har nyligen rapporterat att ”i vart tredje fall ekot granskat där barn under 15 år omhändertogs på grund av eget beteende, framgår inte barnens inställning till vården.” SOS Barnbyar tycker att Sverige behöver göra bättre.

Läs mer här

Blogg

Barns delaktighet börjar med att någon lyssnar 

Vad handlar delaktighet egentligen om och hur är känslan när man verkligen blir lyssnad på? Detta är något som EU arbetat och arbetar med.

Läs mer här

Blogg

Ögonblicken som påverkar ett helt liv

Vi arbetar för att alla barn, över hela världen, ska garanteras en trygg och omsorgsfull uppväxt. Det arbetet kan du stödja även i en testamenterad gåva.

Läs mer här