Flickors och kvinnors rättigheter

Att behöva gifta sig fast man inte vill, att få barn alldeles för tidigt, att bli utsatt för könsbaserat våld, diskriminering och skadliga sedvänjor – att vara kvinna. Att vara kvinna ska inte innebära att inte ha några rättigheter. SOS Barnbyar arbetar för att kvinnor runt om i världen ska ha möjligheterna, stödet och självförtroendet att ha makten över sina egna liv.

Som en organisation som arbetar för barns rättigheter, med särskilt fokus på skydd av barn, omsorg och utveckling står vi inför stora utmaningar vad gäller brist på jämställdhet för flickor och unga kvinnor i de samhällen vi verkar i. Dessa utmaningar inkluderar tillgång till utbildning, barnäktenskap, könsbaserat våld och tonårsgraviditeter. Genom vår internationella jämställdhetspolicy och dess stöddokument arbetar vi för att motverka orättvisor mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. I SOS Barnbyars arbete berör det här främst områdena våld, utbildning, sexuell och reproduktiv hälsa och mödravård.

Motverka könsbaserat våld

Våld mot kvinnor påverkar inte bara kvinnan själv utan även hennes familj, speciellt barnen. Bland barnen är det främst flickorna som är utsatta för våld och utnyttjande, och de är särskilt utsatta om de även lever i fattigdom, saknar föräldrars omsorg eller har en funktionsvariation. Över 60 miljoner flickor i världen ingår barnäktenskap, och tidigt äktenskap ökar risken för våld i hemmet och/eller sexuella övergrepp. Ungefär 80% av de som är utsatta för människohandel är flickor och kvinnor. Majoriteten av dem är sexuellt utnyttjade. Sexuella övergrepp påverkar den sexuella och reproduktiva hälsan hos unga kvinnor, genom oönskade graviditeter, mödradödlighet, osäkra aborter och sexuellt överförbara sjukdomar. Sexuella övergrepp lämnar även djupa psykologiska besvär.

Läs mer

Utbildning

Orsaker till könsskillnader när det kommer till utbildning är många. I vissa länder hoppar flickor av skolan efter att ha upplevt sexuella trakasserier i skolan, eller på vägen till skolan. I många fall vet de inte vart de kan söka hjälp eller skydd. Smutsigt vatten och dåliga sanitetsanläggningar i skolan är också en orsak till varför flickor hoppar av, speciellt när de kommer in i puberteten. Familjer med begränsade tillgångar kan välja att prioritera pojkarnas utbildning före flickornas. Tonårstjejer som är gravida kan komma att hoppa av skolan och inte komma tillbaka.

I vissa samhällen anses utbildning inte vara nödvändigt för flickor – de tror att flickorna ska ta hand om hushållsarbetet, de sjuka och äldre, eller blir tvingade att gifta sig tidigt. Barn hoppar även av skolan på grund av ekonomiska anledningar: enligt UNICEF:s rapport som publicerades 2011 är 16% av alla barn mellan 5 och 14 år i utvecklingsländer involverade i barnarbete. De olika typer av barnarbete som flickor och pojkar är involverade i utsätter dem för olika risker. Enligt statistik är det fler pojkar än flickor som är involverade i barnarbete, men många av de arbeten som flickor är involverade i, som hushållsarbete, sker i det dolda. Den dolda naturen av hushållsarbete leder ofta till att flickor blir dåligt behandlade och även psykiskt misshandlade.

Läs mer

Sexuell, reproduktiv och mödrahälsa

I många samhällen är flickor och kvinnor begränsade i sina alternativ kring sexuella och reproduktiva beteenden. Detta kan vara en konsekvens av sexuellt utnyttjande eller kulturella traditioner som ger män makten över besluten. Män kan förbjuda familjeplanering eller begränsa tillgången till information om sexuell och reproduktiv hälsa och tjänster, speciellt för unga kvinnor. Att flickor och kvinnor inte själva kan bestämma om de vill ha säkert samlag leder i många länder till att fler kvinnor än män får HIV/AIDS och ett ökat antal tidiga och oönskade graviditeter, vilket i sin tur leder till att fler flickor hoppar av skolan.

Läs mer

Ekonomisk självständighet för kvinnor och flickor

I många delar av världen är männens anställningsmöjligheter och tillgång till produktiva resurser (så som kredit eller mark) fler än kvinnors. Flickor som har förlorat sina föräldrar finner det svårare än pojkar att hävda sina lagliga egendomsrättigheter. Denna ojämställdhet gör det svårare för kvinnor och flickor att få kontroll över hemmets resurser och deltagande i beslutsfattande i alla nivåer. I hemmet är det allmänt erkänt att ett ökat inflytande från kvinnor bidrar till ett ökat näringsintag, högre överlevnadsfrekvens och bättre läskunnighet hos barn.

Läs mer

Det här gör vi

Det femte av FN:s globala hållbarhetsmål är att uppnå jämställdhet, och att alla kvinnor och flickor har egenmakt. I linje med detta arbetar SOS Barnbyar för att stötta kvinnor så att de själva kan äga sina liv och sin framtid. Vi utmanar negativa stereotypa könsroller och bidrar till jämställdhet. Målsättningen är att förebygga all form av våld mot kvinnor och barn. Pojkar och flickor ska ha samma rätt till utbildning, på alla nivåer.

En viktig del av jämställdhetsarbetet består också av att utbilda barn och vuxna i våra program i sexualkunskap och mödravård, samt att stärka ensamstående mammor till att bli självständiga, självförsörjande individer. Vi tror att man måste involvera både män och kvinnor för att hitta lösningar till jämställdhet mellan kön. Vi vill balansera upp könsskillnader och strävar alltid efter att ta med jämställdhetsperspektivet i frågor som behandlas inom organisationen. Vi har nolltolerans mot könsdiskriminering av alla barn och vuxna som deltar i våra program och våra anställda. Jämställdhet mellan män och kvinnor är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling.

När du ger en gåva till oss

  • Stöttar du kvinnor så att de själva kan äga sina liv och sin framtid.
  • Utmanar du negativa stereotypa könsroller och bidrar till jämställdhet.
  •  Stödjer du vårt arbete för att förebygga all form av våld mot kvinnor och barn.
  •  Ger du barn och vuxna i våra program utbildning i sexualkunskap och mödravård
  •  Stärker du ensamstående mammor till att bli självständiga, självförsörjande individer.
  •  Stödjer du vårt arbete för att pojkar och flickor ska ha samma rätt till utbildning, på alla nivåer.

Artikel

Så stöttar Baby Moto hela familjen

Även barnmorskor kan åka motorcykel! SOS Barnbyars projekt Baby Moto söker upp mödrar, gravida och barn som lever i utsatthet på landsbygden i västafrikanska Togo. Projektet stärker även familjerna genom utbildning i inkomstgenererande verksamheter och stöd till att sätta upp sparlånegrupper.

Läs mer här

Nyhet

Ökat hot om könsbaserat våld i Somalia

Så stöttar SOS Barnbyar flickor och kvinnor som drabbats av könsbaserat våld och könsstympning i Somalia.

Läs mer här

Artikel

African Girls Summit: Agera nu – annars dör vi!

Afrikanska unionen organiserade toppmötet. På agendan stod kultur, mänskliga rättigheter och vem som bär ansvar för att avskaffa de farliga metoder många flickor i Afrika än idag utsätts för; som till exempel barnäktenskap, könsstympning och könsbaserat våld. Vid toppmötet presenterade flickor och unga kvinnor från Afrikanska unionens medlemsländer ett manifest, riktat till ledare, de döpt &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/flickors-och-kvinnors-rattigheter/">Continued</a>

Läs mer här

Artikel

En kamp mot livmoderhalscancer

Varannan minut dör en kvinna av livmoderhalscancer. SOS Barnbyar och the Female Cancer Foundation driver ett projekt i Nairobi, Kenya där vi tillsammans kämpar mot livmoderhalscancer och för att barn inte ska förlora sin mamma.  Livmoderhalscancer är ett stort problem i utvecklingsländer. En av två kvinnor som har livmoderhalscancer dör. Detta fastän sjukdomen kan förhindras genom &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/flickors-och-kvinnors-rattigheter/">Continued</a>

Läs mer här