Nyhet

Tsunamin i Indonesien: Tusentals barn är i akut behov av hjälp

Läget i Indonesien är fortsatt kritiskt. Naturkatastrofen har skördat många liv, och tusentals barn har förlorat sina hem och familjer. Men nu är hjälp från SOS Barnbyar Indonesien på plats i Palu, Sulawesi.

Personalen från SOS Barnbyar består av psykologer, lärare och socialarbetare och ytterligare ett team ansluter nästa vecka. Personalen fokuserar framför allt på att skydda de barn som är mest utsatta, det vill säga de 5 000 barn som har förlorat sina föräldrar. Enligt den senaste rapporteringen har omkring 2 000 människor dött och 5 000 människor saknas fortfarande när sökandet nu avslutats, två veckor efter katastrofen. Mer än 70 000 har förlorat sina hem, varav minst 20 000 uppskattas vara barn.

”Den initiala nödhjälpen kom från statliga institutioner och militära styrkor. Nu är det dags för organisationer som är specialiserade på barn, som vi är, att kliva in och stärka myndigheterna”, säger Gregor Hadi Nitihardjo som är nationellt ansvarig för SOS Barnbyar Indonesien.

Platser där barnen får vara barn

Förutom det fortsatta behovet av mat, vatten och tak över huvudet till drabbade behöver de utsatta barnen platser där de kan vara trygga. SOS Barnbyar har därför öppnat ett center där barnen kan sova, leka och få det stöd de behöver i den otrygga situationen. Under nästa vecka kommer minst fem ytterligare center att öppnas så att ännu fler barn kan få hjälp.

”Vi vet att många inte kan bo i sina hem. Barnen och familjerna behöver ställen där de kan känna sig säkra,” säger Gregor Hadi Nitihardjo.

”Vid akuta katastrofer, som jordskalv, kan barnen få post-traumatisk stress. Barnen kan bli desorienterade, ha flash-backs eller rädslor för att något liknande ska hända igen. De kämpar för att hitta tillbaka till det vanliga livet och riskerar att få fysiska och psykiska hälsoproblem på sikt,” säger Teresa Ngigi som arbetar med att utbilda SOS-anställda socialarbetare i traumahantering.

För de barn som förlorat sina föräldrar så handlar det om att försöka hitta andra familjemedlemmar eller släktingar, som kan ta hand om barnen.

Stort behov av stöd

Just nu samlar SOS Barnbyar in pengar för att hjälpa de som drabbats av jordbävningen och tsunamin i Indonesien. Den senaste dödssiffran från Indonesiens egen nationella räddningsstyrka är omkring 2 000 och mer än 70 000 hem är förstörda. Tusentals barn är i akut behov av hjälp. Katastroffonden ger långsiktigt stöd där den behövs som mest.

Foto: EPA-EFE/MAST IRHAM

 

Dela inlägget

Publicerad: 2018-10-12

Liknande

Artikel

EU − Säkra framtiden för människor som flytt Ukraina!

Barn som flytt Ukraina behöver trygghet i EU även i framtiden. När EU:s massflyktsdirektiv löper ut om ett år riskerar barn och familjer att hamna utanför samhället.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här