Vi skyddar barn i
krig och katastrofer

Din gåva gör skillnad där behovet är stort just nu

SOS Barnbyar finns på plats innan, under och efter att katastrofen inträffat och behovet är ett faktum. Vår styrka är närvaron och samarbetet med lokala myndigheter i över 130 länder runt om i världen. Det gör att vi snabbt kan samordna riktade insatser till de mest utsatta.

Ge en gåva till vår katastroffond och stöd insatser för barn och familjer som drabbas av krig, konflikter och katastrofer. Swisha direkt till 123 320 07 14 eller använd gåvomodulen på den här sidan.

Sjukhus

Våra katstrofinsatser fokuserar på att återförena familjer, ta hand om barn som skilts från sin familjer samt upprätta barnvänliga platser.

Sjukvård.

Insatserna innebär även distribution av mat, hygienartiklar, näringstillskott, mediciner och andra förnödenheter.

Hus i översvämning.

När en insats är färdigfinansierad använder SOS Barnbyar pengarna där behoven är som störst i de länder vi är verksamma.

Hjärta.

1 385 800

så många nåddes av SOS Barnbyars humanitära insatser under 2023.

Läs mer i våra artiklar

Nyhet

Följ vårt arbete i Palestina

Barn är oskyldiga i konflikter, men drabbas alltid hårdast. Vi står på barnens sida. Den humanitära situationen och säkerhetsläget fortsätter att försämras i Gaza och läget är akut. Människor är i desperat behov av mat, vatten, sjukvård och skydd. I både Israel och Palestina är barn i stort behov av psykologiskt stöd. Den här artikeln uppdateras löpande.

Läs mer här

Nyhet

Familjer evakuerades från Charkiv

SOS Barnbyar har evakuerat 17 familjer från våldet i Charkiv till västra Ukraina. Där har de fått boende för de närmaste månaderna. Nu slipper barnen höra flyglarmen under nätterna.

Läs mer här

Nyhet

Barn har flyttats från barnbyn i Rafah

Den 28 maj påbörjade vi en akut omplacering av barn och vuxna från barnbyn i Rafah på grund av en dramatiskt ökad säkerhetsrisk. Alla barn som bodde i Rafah anlände oskadda till en alternativ plats i centrala Gaza.

Läs mer här

Artikel

Klimatkrisen drabbar familjer i Brasilien och Kenya

Extremväder påverkar familjer från Brasilien till Kenya. De kraftiga regnen och översvämningarna i södra Brasilien, liksom i Östafrika, är färska exempel på hur klimatkrisen bidrar till extremt väder, tvingar familjer att fly från sina hem och förstör människors försörjningsmöjligheter.

Läs mer här

Vanliga frågor om katastrofgåvor

Vart genomför SOS Barnbyar katastrofinsatser?

SOS Barnbyar finns i över 130 länder. När katastrofer slår till kan vi genomföra insatser i de länder där vi har befintlig verksamhet.

Vad menar ni med katstrofer?

När vi pratar om katastrofer menar vi allt från jordbävningar, översvämningar, konflikter och krig. Det är akuta situationer som uppstår som försvårar situationen för barn och familjer som redan lever i utsatthet ännu mer.