Vi skyddar barn
i katastrofer

SOS Barnbyar finns på plats innan, under och efter att katastrofen inträffat och behovet är ett faktum. Vår styrka är närvaron och samarbetet med lokala myndigheter i närmare 140 länder runt om i världen. Det gör att vi snabbt kan samordna riktade insatser till de mest utsatta – och med din gåva kan vi göra skillnad där behovet är stort just nu.

Vårt primära fokus i dessa situationer är att barnen inte ska glömmas bort. Vi tar hand om barn som förlorat eller kommit bort från sina föräldrar, och arbetar för att familjer ska kunna återförenas. Vi upprättar också barnvänliga platser där vi erbjuder hjälp att bearbeta trauman genom lek, skratt och samtal med trygga vuxna. I den akuta fasen kan vi även bistå med förnödenheter som mat, vatten, mediciner, hygienartiklar, tält och kläder.

Bidra till vår katastroffond och stötta insatser för barn och familjer som drabbas av krig, konflikter och katastrofer. Swisha direkt till 123 320 07 14 eller använd gåvomodulen på den här sidan.

Ge en katastrofgåva

Sjukhus

Våra katstrofinsatser fokuserar på att återförena familjer, ta hand om barn som skilts från sin familjer samt upprätta barnvänliga platser.

Sjukvård.

Insatserna innebär även distribution av mat, hygienartiklar, näringstillskott, mediciner och andra förnödenheter.

Hus i översvämning.

När en insats är färdigfinansierad använder SOS Barnbyar pengarna där behoven är som störst.

Nyhet

Följ vårt arbete i Palestina

Barn är oskyldiga i konflikter, men drabbas alltid hårdast. Vi står på barnens sida. Den humanitära situationen och säkerhetsläget fortsätter att försämras i Gaza och läget är akut. Människor är i desperat behov av mat, vatten, sjukvård och skydd. I både Israel och Palestina är barn i stort behov av psykologiskt stöd. Den här artikeln uppdateras löpande.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

Krig förstör drömmar

Mariam, 20, sjuksköterskestudent och medlem i SOS Barnbyar i Palestinas ungdomsråd, skrev denna kommentar på uppdrag av palestinska ungdomar på Västbanken och i Gaza.

Läs mer här

Nyhet

Barnen i Sudan tvingas evakuera igen

I april tvingades familjerna i vår barnby i Khartoum, Sudan, att evakuera efter att väpnade styrkor tagit över barnbyn. Familjer, som flyttades till säkrare platser utanför staden, tvingas nu flytta igen efter att kriget kommit närmare.

Läs mer här

Frågor & svar

Vart genomför SOS Barnbyar katastrofinsatser?

SOS Barnbyar finns i närmare 140 länder. När katastrofen slår till kan vi genomföra insatser i de länder där vi har befintlig verksamhet.

Vad menar ni med katstrofer?

När vi pratar om katastrofer menar vi allt från jordbävningar, översvämningar, konflikter och krig. Det är akuta situationer som uppstår som försvårar situationen för barn och familjer som redan lever i utsatthet ännu mer.