Bli fadder
Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Vårt mål är att inte ett enda barn ska växa upp ensamt

I mer än 70 år har vi gjort allt vi kan för att inte ett enda barn ska växa upp ensamt. Men vi vill också ge barn mer än ett sammanhang och trygghet. Vi vill ge barn mod och egenmakt. Vi vill ge barn möjligheten att få vara barn. Därför finns vi alltid där när barn behöver oss – både i världen och i livet. Vi ger oss inte och arbetar ständigt för att hitta nya, innovativa lösningar för att säkra barns nutid och framtid.

2020 vill vi nå dubbelt så många barn. Det ska vi göra genom sociala innovationer, för och med barn. Vill du vara med på vår resa?

Våra fokusområden

Långsiktiga lösningar på akuta problem.

Projekt & Berättelser

 Vårt arbete i Sverige

Vårt arbete i Sverige verkar särskilt för att uppmärksamma och stötta unga som befinner sig i övergången från samhällsvård till ett etablerat, självständigt och självförsörjande liv. Vi driver en mentorsverksamhet i Göteborg som verkar för att ge stöd till ensamkommande unga så att de lättare ska nå självständighet, självförsörjning och etablering i Sverige.


  Familjestärkande program

År 2008 tog Sofia det tuffa beslutet att lämna sina barn till en av våra barnbyar. Hon fick hjälp av SOS Barnbyars familjestärkande program så att hon skulle kunna klara av att ta hand om sina barn igen. Målet med våra familjestärkande program är alltid att familjen ska kunna hålla ihop, ta sig ur sin svåra situation och på sikt stå på egna ben. Idag bor Sofias barn hemma igen.

Traumahantering vid katastrofer

Efter katastrofer kommer ofta de riktiga konsekvenserna. Barn behöver få traumahantering så att konsekvenserna inte präglar de under en lång framtid. Därför erbjuder SOS Barnbyar utbildning i traumahantering till våra anställda och har barnvänliga platser där barn får vara barn.

En kamp mot livmoderhalscancer

Varannan minut dör en kvinna av livmoderhalscancer. Ett av våra projekt för att ta kampen mot livmoderhalscancer är ett sjukhus i Nairobi som vi driver tillsammans med the Female Cancer Foundation. Tillsammans kämpar vi mot livmoderhalscancer och för att barn inte ska förlora sin mamma.

Pappagrupper

Forskning visar att ju tryggare papporna är i sitt föräldraskap, desto mindre risk att de utövar våld i hemmet. För att uppmuntra pappor till att ta en mer aktiv roll i sitt föräldraskap har SOS Barnbyar startat pappagrupper som träffas regelbundet.

Fler projekt & berättelser

Vi arbetar ständigt för att hitta nya, innovativa lösningar för att säkra barns nutid och framtid. Vårt mål är att inget barn ska växa upp ensamt. Läs om fler av våra projekt och berättelser.

Just nu riskerar 1 av 10 barn att gå förlorat

När ett barn förlorar den grundläggande omsorgen av en förälder är risken för att hamna ensam och osynlig i utanförskap som allra störst. Vi arbetar långsiktigt för att 1 av 10 barn som har förlorat, eller riskerar att förlora den tryggheten, ska få en trygg uppväxt.

Läs mer om barn i riskzonen

Barn har rätt till en trygg uppväxt

SOS Barnbyar arbetar för barns rättigheter. Vi gör det därför att varje barn har rätt till bästa möjliga förutsättningar i livet. Vi arbetar med att stärka familjer så de kan hålla ihop och ger barn som separerats från sin familj en trygg uppväxt.

Så arbetar vi med FN:s barnkonvention

Vi gör skillnad

Ungefär tio procent av världens barn, 220 miljoner barn, har förlorat, eller riskerar att förlora, sina föräldrars stöd och omsorg. Det är dessa barn som utgör SOS Barnbyars målgrupp. För att visa effekten av vårt arbete görs varje år en rapport som en del av Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FRIIs) kvalitetskod. Här kan du läsa om vårt arbete under året, och vilken effekt vår verksamhet har för barn, familjer och samhällen runt om i världen.

Till effektrapporten

För att bli en trygg vuxen krävs en trygg barndom. Därför arbetar vi med långsiktiga insatser för att inte ett enda barn ska behöva växa upp ensamt. För det är dagens barn som ska leda och påverka vårt samhälle i morgon. Vi behöver dem i framtiden, och de behöver oss nu.