Vi finns för att fler barn ska få en trygg uppväxt

Vi stöttar familjer i utsatthet så att föräldrarna kan ge sina barn en chans att växa och utvecklas. Och barn som av olika anledningar saknar en trygg plats att kalla hem får komma till en familj där det finns en förälder, syskon och chans att påverka sin egen framtid.

Så här gör vi skillnad

SOS Barnbyar arbetar brett och förebyggande för att barn som lever i utsatthet ska kunna stanna hos sina familjer. Vi stöttar föräldrar så att de ska ha möjlighet att kunna finnas där för och ta hand om sina barn.

I de fall då barnen av olika anledningar inte kan bo kvar hos sina familjer, får de ett hem och en familj i någon av våra barnbyar runt om i världen. Här får också barn som förlorat sina föräldrar en trygg uppväxt med föräldrar, syskon, vänner och gemenskap.

Vi arbetar ständigt men påverkan och opinion för att lyfta frågor kopplade till barn och ungas rättigheter. Vårt mål är att alla barn ska få en trygg uppväxt genom hela barndomen.

Vi finns på plats innan, under och efter att katastrofen inträffat och behovet är ett faktum. Närvaron och samarbetet med lokala myndigheter i närmare 140 länder runt gör att vi snabbt kan samordna riktade insatser till de mest utsatta.

Vi arbetar för att fler barn och unga ska kunna gå i skolan och utbilda sig – från tidig barndom och grundskola till högre studier och yrkesutbildningar som förbereder för arbetslivet.

Fattigdom, undernäring och orent vatten är de främsta anledningarna till att barn och familjer dagligen smittas och dör i sjukdomar som egentligen går att förebygga. I våra medicinkliniker runt om i världen erbjuds patienter information och rådgivning, första hjälpen vid akuta situationer och vaccinationsprogram.

Vårt arbete i Sverige verkar särskilt för att uppmärksamma och stötta unga som befinner sig i övergången från samhällsvård till ett etablerat, självständigt och självförsörjande liv. Vi har ungdomsprogram i Göteborg och Stockholm, samt familjestärkande program i Göteborg.