Två barn som springer. En flicka och en pojke.

För inget barn ska växa upp ensamt

Vi stöttar familjer i utsatthet så att föräldrarna kan ge sina barn en chans att växa och utvecklas. Och barn som av olika anledningar saknar en trygg plats att kalla hem får komma till en familj där det finns en förälder, syskon och chans att påverka sin egen framtid.

Så här gör vi skillnad

""

SOS Barnbyar arbetar brett och förebyggande för att barn som lever i utsatthet ska kunna stanna hos sina familjer. Vi stöttar föräldrar så att de ska ha möjlighet att kunna finnas där för och ta hand om sina barn.

" "

I de fall då barnen av olika anledningar inte kan bo kvar hos sina familjer, får de ett hem och en familj i någon av våra barnbyar runt om i världen. Här får också barn som förlorat sina föräldrar en trygg uppväxt med föräldrar, syskon, vänner och gemenskap.

Två tjejer går med en cykel.

SOS Barnbyar finns på plats innan, under och efter att katastrofen inträffat och behovet är ett faktum. Närvaron och samarbetet med lokala myndigheter i närmre 140 länder runt om i världen gör att vi snabbt kan samordna riktade insatser till de mest utsatta.

En flicka vid en skolbänk.

SOS Barnbyar bidrar till att barn och unga kan gå i skolan och utbilda sig – från tidig barndom och grundskola till högre studier och yrkesutbildningar som förbereder för arbetslivet.

Kvinna som bär på ett barn som har en venkateter på handen.

Fattigdom, undernäring och orent vatten är de främsta anledningarna till att barn och familjer dagligen smittas och dör i sjukdomar som egentligen går att förebygga. I SOS Barnbyars medicinkliniker runt om i världen erbjuds patienter information och rådgivning, första hjälpen vid akuta situationer och vaccinationsprogram.

På bilden ser man fyra personer. Två i förgrunden som går och pratar. Två i bakgrunden med en fotboll. De befinner sig utomhus.

Vårt arbete i Sverige verkar särskilt för att uppmärksamma och stötta unga som befinner sig i övergången från samhällsvård till ett etablerat, självständigt och självförsörjande liv. Vi har ungdomsprogram i Göteborg och Stockholm, samt familjestärkande program i Göteborg.

Séngio som är med i en av våra pappagrupper i Moçambique.

Forskning visar att ju tryggare papporna är i sitt föräldraskap, desto mindre risk att de utövar våld i hemmet. För att uppmuntra pappor till att ta en mer aktiv roll i sitt föräldraskap har SOS Barnbyar startat pappagrupper som träffas regelbundet.

Sedan Hodans man dog i en bilolycka 2008 har hon tvingats försörja två familjer. Sin egen, med fem biologiska barn, och fem barnbarn efter att hennes son och hans fru också dött. Men tack vare sin positiva inställning och stöttning från SOS Barnbyar klarar sig familjen bra – och hon har alltid utrymme för skratt och bus!

Som en organisation som arbetar för barns rättigheter, med särskilt fokus på skydd av barn, omsorg och utveckling står vi inför stora utmaningar vad gäller brist på jämställdhet för flickor och unga kvinnor i de samhällen vi verkar i.

Vi arbetar ständigt för att hitta nya lösningar för att säkra barns nutid och framtid. Vårt mål är att inget barn ska växa upp ensamt.