SOS Barnbyar Logo Orange

För inget barn ska växa upp ensamt

Vi stöttar familjer i utsatthet så att föräldrarna kan ge sina barn en chans att växa och utvecklas. Och barn som av olika anledningar saknar en trygg plats att kalla hem får komma till en familj där det finns en förälder, syskon och chans att påverka sin egen framtid.

Som barn behöver du någon som verkligen ser dig…

… någon som står vid din sida oavsett vad som händer. Men idag riskerar 1 av 10 barn att växa upp utan sin familj, övergivna och försummade eller tvingade att leva under svåra förhållanden, utan det stöd de behöver för att kunna förbereda sig för framtiden. Effekterna av detta blir ofta livslånga och skapar en ond cirkel som upprepar sig i generation efter generation. Det händer varje dag, i varje land och i varje stad, trots att vi inte alltid ser det. Barn kan vara enormt uthålliga under sådana omständigheter – för de har inte något val.

När barnen förlorat sin röst, ger vi dem stöd att hitta den igen. När de förlorat förmågan att lita på andra och skapa relationer, visar vi dem att det finns en plats där de hör hemma. Och när de saknar självförtroende, ger vi dem mod och kunskaper för att kunna växa och blomstra i framtiden.

Tillsammans kan vi se till att inget barn växer upp ensamt. Att de istället växer upp med nära relationer så att de kan bli sitt starkaste jag.

Jag vill hjälpa till

Fler exempel på vad vi gör…

Vårt arbete i Sverige verkar särskilt för att uppmärksamma och stötta unga som befinner sig i övergången från samhällsvård till ett etablerat, självständigt och självförsörjande liv. Vi har ungdomsprogram i Göteborg och Stockholm, samt familjestärkande program i Göteborg.

År 2008 tog Sofia det tuffa beslutet att lämna sina barn till en av våra barnbyar. Hon fick hjälp av SOS Barnbyars familjestärkande program så att hon skulle kunna klara av att ta hand om sina barn igen. Målet med våra familjestärkande program är alltid att familjen ska kunna hålla ihop, ta sig ur sin svåra situation och på sikt stå på egna ben. Idag bor Sofias barn hemma igen.

Efter katastrofer kommer ofta de riktiga konsekvenserna. Barn behöver få traumahantering så att konsekvenserna inte präglar de under en lång framtid. Därför erbjuder SOS Barnbyar utbildning i traumahantering till våra anställda och har barnvänliga platser där barn får vara barn.

Varannan minut dör en kvinna av livmoderhalscancer. Ett av våra projekt för att ta kampen mot livmoderhalscancer är ett sjukhus i Nairobi som vi driver tillsammans med the Female Cancer Foundation. Tillsammans kämpar vi mot livmoderhalscancer och för att barn inte ska förlora sin mamma.

Forskning visar att ju tryggare papporna är i sitt föräldraskap, desto mindre risk att de utövar våld i hemmet. För att uppmuntra pappor till att ta en mer aktiv roll i sitt föräldraskap har SOS Barnbyar startat pappagrupper som träffas regelbundet.

Vi arbetar ständigt för att hitta nya  lösningar för att säkra barns nutid och framtid. Vårt mål är att inget barn ska växa upp ensamt.