Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Läs hur vi tillsammans gjorde skillnad under året

I årsberättelsen redovisas SOS Barnbyars viktigaste insatser och effekter under 2019. Du kan även läsa vår verksamhetsberättelse och om våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor samt hur vi arbetade med dem under året.

Till årsberättelsen 2019

Resultat 2019

Tillsammans samlade vi in 385 miljoner kronor under 2019.

78,6 % av de insamlade medlen gick till ändamålet. Administration och insamling 18,9 %
(2,5 % har ändamålsbestämts
under eget kapital).

Genom att SOS Barnbyar Sverige
stadigt ökar insamlingen kan mer pengar
skickas ut till verksamheten.

Härifrån kom pengarna

Privatpersoner stod för mer än hälften av årets insamling och ungefär en fjärdedel kom från företag, organisationer och stiftelser. Stora som små – alla gåvor är lika är viktiga. Tack alla ni som bidrar till att ge fler barn en trygg uppväxt!

Effekter som förändrar liv

Under 2019, i samband med att det var 70 år sedan SOS Barnbyar grundades, utfördes en stor effektmätning. Den visar att vårt arbete gör skillnad, inte bara för individen utan för samhället i stort. Sedan starten har vårt arbete säkrat uppväxten för fyra miljoner barn. Att de i sin tur kan ge sina barn – och barnbarn – en trygg uppväxt har en positiv påverkan på generationer.

BRYTER FATTIGDOMSSPIRALEN
90 procent av de som tidigare deltagit i våra program har en stark familjeförankring
och ger god omsorg till sina
egna barn. De har därmed
brutit kedjan av utsatthet.

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT
I genomsnitt uppskattas SROI:n till 5:1, dvs att samhället får tillbaka fem euro per investerad euro om man investerar i SOS Barnbyar.

SÄKRAR BASBEHOVEN
90 procent av de som tidigare
varit deltagare i våra program
har nått en hög grad av
självständighet genom att de
säkrat eget boende, har mat
på bordet och lever ett liv de trivs med.

Vårt bidrag till de globala målen

Tillsammans med partners strävar SOS Barnbyar efter att bidra till de globala målens agenda som sträcker sig till 2030. Det är framförallt mål 1, 3, 4, 8, 10 och 16 som är primära i arbetet. Även mål 17 är centralt eftersom det utgör själva verktygslådan som bidrar till att nå målen, i samverkan med SOS Barnbyars viktiga partners.