SOS Barnbyar Logo Orange

Artikel

Barn har rätt till en trygg uppväxt

Bebis tittar rakt in kameran 

För 29 år sedan antogs FN’s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som bland annat fastställt att barn som inte kan växa upp med sina föräldrar har rätt till speciell vård och omsorg. SOS Barnbyar arbetar för att barn som förlorat förälders omsorg ska få den rättigheten tillgodosedd, på bästa möjliga sätt.

I artikel 20 i barnkonventionen står det fastslaget att barn som inte kan växa upp med sina föräldrar har rätt till speciell vård och omsorg. Barn som förlorat sina föräldrars omsorg är en av de allra mest utsatta grupperna av barn, de är ofta mer utsatta och oskyddade mot att bli utsatta för våld för våld och övergrepp.

Att ge familjeliknande omsorg handlar inte bara om att ge trygghet, närhet, kärlek och uppmuntran. Det är ett mycket stort ansvar, som också bygger på att uppfylla barnets alla rättigheter, som rätt till utbildning, rätt till lek och vila och rätt till att uppfylla sin fulla potential. Det är grunden för att barn ska kunna utvecklas till självständiga, självförsörjande vuxna.

Nästan 600 000 barn får antingen familjeliknande omsorg, eller stöd via våra familjestärkande program i 135 länder.  SOS Barnbyar arbetar för att barn inte ska växa upp på institutioner, eller utan trygga vuxna runtomkring sig. Med barnkonventionen i ryggen arbetar vi för bland annat för att barn har rätt att få trygg omsorg som passar just dem och att barn ska växa upp med sina syskon.

Du kan stötta oss i vårt arbete för att fler barn ska få en trygg uppväxt. Bli fadder idag. 

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2018-11-16

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar skapar en ännu bättre verksamhet

SOS Barnbyar har ett pågående arbete för att ytterligare förbättra skyddet av barn i våra verksamheter.

Läs mer här

Nyhet

Postkodlotteriet ger 21 miljoner kronor till SOS Barnbyar

Läs mer här

Artikel

Barnen bortom badparadiset

Många förknippar Tanzanias örike Zanzibar med turism, vita sandstränder och kristallklart vatten. Men bakom lyxhotellen finns ett liv i fattigdom som hindrar många barn från att äta sig mätta, gå i skolan och växa upp med sina föräldrar. Sedan 1990-talet har SOS Barnbyar arbetat för att ge just dessa barn i Zanzibar en trygg uppväxt.

Läs mer här