SOS Barnbyar Logo Orange
Nyhet

Gaza: När leken blir livsviktig

I Gaza pågår en humanitär kris där grundläggande mänskliga rättigheter förnekas, och den lämnar människor utan tillräckligt med mat, hälsovård, utbildning, och utan möjlighet att försörja sina familjer. Barnen riskerar att bli traumatiserade.

Utvecklat trauma sker över tid, vid krig eller extrem fattigdom.

– Barn som lever med en konstant rädsla, oro eller ångest, håller svåra upplevelser på avstånd. De kan uppfattas som opåverkade av det de varit med om. Men de får ofta långvariga hälsoproblem, både fysiska och psykiska, samt inlärningsproblem och problem med relationer, berättar Teresa Ngigi som är psykolog och utbildar SOS-personal i traumahantering.

Akut trauma kommer som följd av en fristående katastrof, till exempel jordskalv eller bombdåd, och kan ge posttraumatisk stress. Barnen blir desorienterade, får flashbacks eller utvecklar en stor rädsla för att något liknande ska hända igen. Även de här barnen kan få fysiska och psykiska hälsoproblem.

Situationen i Gaza ger upphov till både och.

Därför ser vi just nu till att barn som drabbats av konflikten ges plats för lek. För barn i krigszoner eller katastrofområden är leken en fristad där de bara får vara barn, mitt i kaoset.

På plats i Gaza ser vi även till att:

  • Familjer i nöd får mat, vatten, filtar och hygienartiklar
  • Drabbade familjer får traumahantering
  • Barn som förlorat sina föräldrar får ett tillfälligt hem i våra barnbyar