Två barn som springer. En flicka och en pojke.

Årets julklapp –
en Barnslig Rättighet!

Ge en julgåva
Köp gåvobevis

Ge bort en Barnslig Rättighet i jul

När du ger en julgåva eller köper gåvobevis i vår gåvoshop ser du till att fler barn får en trygg barndom – där det barnsliga kan ta plats.

Din julgåva stöttar familjer så att de kan hålla ihop, och ser till att barn som står helt ensamma får komma till en familj med trygga vuxna, möjlighet till utbildning och en plats att kalla hem.

Tre gåvobevis i kuvert.

Välj digitalt gåvobevis och få det levererat som PDF till din eller mottagarens mejl samma dag.14/12 var sista dagen att beställa tryckt gåvobevis med garanterad leverans till jul.

Julrimmet får du på köpet…

Klappen du har i dina händer ser till att ett barns liv vänder. Så att barn får skratta och väldans kul och får en helt magiskt barnslig jul.

Nu kan Chhay både räkna och klara hela alfabetet

Femåriga Chhays familj fick stöd genom oss när hans mamma inte hade råd med hans skolgång. Chay går nu i förskolan där han får träffa andra barn, lära sig nya saker och utvecklas till sitt starkaste jag.

Din gåva ger fler barn utbildning

Hodans familj fick familjestärkande stöd

Hon tar ensam han om sina fem biologiska barn och fem barnbarn. Med stöd från vårt familjestärkande program blir vardagen enklare för Hodan. Nu kan hon försörja barnen och fortsätta vara en positiv förebild.

Din gåva stöttar familjer
" "

Nu kan Hannah känna sig trygg

Efter att Hannah förlorat sitt hem, föräldrar och allt hon ägde i inbördeskriget i Etiopien kom hon till SOS-mamman Kassech. Nu får hon växa upp i en trygg miljö där hon inte behöva oroa sig för framtiden.

Din gåva ger fler barn en trygg förälder

Frågor & svar

Vad betyder Barnsliga Rättigheter?

Barnsliga Rättigheter är allt magiskt som kan hända först när barns behov och rättigheter uppfylls, precis det barnkonventionen syftar till.

Först i en trygg kontext finns det plats för det barnsliga; att få gräsfläckar på knäna eller skratta tills man får ont i magen. Vi vill att barn ska få vara just barn – och inte behöva ta vuxenansvar. Därför kan något så enkelt som att få slå en kullerbytta i gräset symbolisera en trygg uppväxt.

Vad stöttar man när man ger en gåva?

Ditt bidrag går till att se till att fler barn får växa upp i trygghet i en familj. Det kan användas i våra familjestärkande program där vi förebygger att familjer splittras på grund av till exempel fattigdom och sjukdom. Målet är att hålla ihop familjer så att barn inte förlorar sina föräldrars omsorg. Exempel på insatser är psykosocialt stöd, utbildning, yrkesutbildning för föräldrar eller mikrolån för att starta upp en verksamhet som familjen kan försörja sig på.

Det familjestärkande arbetet syftar till att ge familjen bättre förutsättningar att ta hand om och försörja sina barn. Stödet skräddarsys utifrån varje familjs unika situation, och tas fram i samarbete med familjen. Om det skulle vara så att barnen saknar familj eller inte har möjlighet att bo med dem får de ett hem och en familj i någon av våra barnbyar. Där får de en trygg vuxen, syskon och möjlighet att gå i skolan. Är du intresserad av att läsa mer om vår ekonomi och effekten av din gåva? Det kan du göra i vår senaste årsredovisning och effektrapport. De hittar du här.

Kan jag skicka ett tryckt gåvobevis direkt till mottagaren?

Ja, gåvobeviset kommer att skickas till den mottagaradress du anger vid beställningen. Om du vill överlämna kortet själv kan du beställa det hem till dig.

Just nu kan du endast beställa ett gåvokort åt gången. Vi jobbar på att få till en lösning för att du ska kunna beställa flera kort i samma köp.

Hur lång tid tar det att få det tryckta gåvobeviset?

Sista dag att beställa tryckt gåvobevis för att säkert få det innan jul är den 14/12. Vi postar alla gåvobevis inom 2-3 arbetsdagar. Om postgången går som den ska bör du ha dina gåvobevis inom fem arbetsdagar. Har du inte fått gåvobevisen inom den angivna tiden är du alltid välkommen att kontakta Givarservice på 08-545 832 04 eller [email protected]

Har du valt digitalt gåvobevis levereras det till den mejadress du angivit i beställningen.

Vad kan jag mer göra för att bidra?

Bli fadder här och gör långsiktig skillnad.

Hur gör jag för att ge en företagsgåva?

Klicka här för att ge en företagsgåva i jul.