SOS Barnbyar Logo Orange

Stöd barn i katastrofer

Kriget i Ukraina får enorma konsekvenser för barnen

Vi har funnits på plats i Ukraina sedan 2003. Vi finns där nu med akuta krisinsatser, och även efter kriget, när barnen ska lära sig att hantera sina trauman, komma ifatt i skolan och trots kriget utvecklas till sitt starkaste jag. I takt med att situationen utvecklas kommer våra insatser riktas där de behövs som bäst.

Om du vill bidra till vårt arbete med att stötta barn och familjer som drabbas av krig och katastrofer, kan du swisha en gåva till vår katastroffond – 123 320 07 14.

Följ vårt konto @omukraina på Instagram för att ta del av vårt arbete.

Jag vill följa arbetet
flicka

Översvämningar i Pakistan riskerar barnens liv

– Översvämningar till följd av monsunregn har ödelagt samhällen i Pakistan. Även om barn och personal i våra barnbyar är säkra är situationen i delar av landet mycket allvarlig, säger Saba Faisal från SOS Barnbyar i Pakistan.

De flesta drabbade områden i är förstörda, vilket har lett till att människor saknar tak över huvudet, mat, kläder och det allra nödvändigaste. Vi utvecklar ett nödhjälpsprogram på plats för att kunna ge ytterligare stöd till drabbade barn och familjer.

Läs om situationen i Pakistan

Våra nödhjälpsprogram fokuserar på att återförena familjer, ta hand om barn som blir föräldralösa samt upprätta barnvänliga platser.

Insatserna innebär även distribution av mat och hygienartiklar, näringstillskott, mediciner och andra förnödenheter.

När en insats är färdigfinansierad använder SOS Barnbyar pengarna där behoven är som störst.