Nyhet

Följ vårt arbete i Palestina

Barn är oskyldiga i konflikter, men drabbas alltid hårdast. Vi står på barnens sida. Den humanitära situationen och säkerhetsläget fortsätter att försämras i Gaza och läget är akut. Människor är i desperat behov av mat, vatten, sjukvård och skydd. Den här artikeln uppdateras löpande.

Skriv under vår namninsamling
Swisha en gåva

Här hittar du information om vårt arbete i Israel

Uppdatering 4 juli

Så mår barnen i Gaza efter evakueringen

I slutet av maj tvingades vi evakuera vår barnby i Rafah helt och flytta barnen och familjerna som sökte skydd där till tältläger i centrala Gaza. Situationen runt barnbyn var alldeles för farlig. Reem Alreqeb Reem, tf programchef i Gaza, var med under och efter evakueringen. Läs mer här.

 

Uppdatering 3 juli

”Det kommer finnas något bättre”

Sedan oktober har Islam flytt fyra gånger inom Gaza med sin sjuka man och sina sju barn. De hittar ingen trygghet någonstans och det påverkar deras mentala hälsa. Nu bor de i SOS Barnbyars tältläger och får psykologiskt stöd. Läs mer här.

 

Uppdatering 3 juli

Israa tvingades fly sitt barndomshem

När kriget bröt ut sökte Israa skydd i vår barnby i Rafah, där hon växte upp och känner sig trygg. Men i slutet av maj blev situationen runt barnbyn för farlig och hon evakuerades till SOS Barnbyars tältläger i Deir al Balah. Läs mer här.

 

Uppdatering 28 juni

Vi har fått fem trähus till tältlägren av Unicef, där familjerna kan bo. De har två rum, kök och badrum. Fem till trähus förväntas komma. Stort tack!

 

Uppdatering 24 juni

För att öka säkerheten i våra tältläger har vi arbetat med att se till att alla tält är försedda med loggor. Vi arbetar även med International Medical Corps och UK-Med för att förse lägren med medicinskt stöd. Vi förser också familjer i området med psykologiskt stöd.

 

Uppdatering 7 juni

På två platser i Gaza har vi nu satt upp tält till barn och familjer. Barnen har varit med och bestämt hur tälten ska stå och hjälpt till med flytten.

 

Uppdatering 30 maj

Den 28 maj påbörjade vi en akut omplacering av barn och vuxna från barnbyn i Rafah på grund av en dramatiskt ökad säkerhetsrisk. Alla barn som bodde i Rafah anlände oskadda till en alternativ plats i centrala Gaza.

Läs mer här

 

Uppdatering 23 maj

Med gränsövergångarna i Rafah stängda är behovet av nödhjälp, inklusive hygienartiklar för flickor och kvinnor, enormt. Tidigare denna månad kunde vi, i samarbete med vår lokala partner Wefaq Association, köpa in och dela ut hygienartiklar till flickor i 600 familjer i Rafah och Khan Younis.

Foto: SOS Barnbyar Palestina

 

Uppdatering 22 maj

Situationen i Rafah i Gaza blir allt mer allvarlig. Hör Augustus Wilberding, globalt ansvarig för säkerhet på SOS Barnbyar, berätta om läget på plats i vår barnby i Rafah.

Uppdatering 13 maj

I lördags beordrades evakuering av delar av centrala Rafah. Det är två km bort från barnbyn. Teamet i barnbyn är beredda att flytta omedelbart om det skulle behövas. Just nu söker 250 personer skydd i barnbyn. 

 

Uppdatering 15 april

25 000 barn har förlorat sin förälder i Gaza. Nu är SOS Barnbyar den sista organisationen kvar, som kan ta hand om barn som står helt ensamma. Behovet är enormt.

− Barn som har förlorat sina föräldrar är särskilt sårbara eftersom de inte garanteras den omsorg som behövs för att stötta dem att utveckla motståndskraft och bearbeta traumatiska upplevelser, säger Gabriella Kamal, programansvarig för Gaza.

 

Uppdatering 4 april

Hungerkrisen i Gaza blir värre och värre. Många barn är ensamma och behöver akut trygghet, psykosocialt stöd och stöd att återförenas med sina familjer. I Rafah fortsätter luftangreppen och sjukdomar sprids bland de som söker skydd där.

I barnbyn i Rafah ser vi över hur och när vi behöver fly. Dock finns få platser att fly till inom Gaza, som är tillräckligt säkra och möjliga att nå.

 

Uppdatering 2 april

Bilder från när de evakuerade barnen och medarbetarna välkomnades av SOS Barnbyar i Betlehem.

Foto: Salam Ibrahim

 

Uppdatering 25 mars

Nyligen evakuerade vi 68 barn, samt 11 medarbetare och deras familjer, från barnbyn i Rafah, Gaza. I den här intervjun berättar Samy Ajjour, programchef för SOS Barnbyar i Rafah, om evakueringen och hur det går för barnen sedan de kom fram till Betlehem.

Läs intervjun

 

Uppdatering 12 mars

En glimt av hopp

68 barn från vår barnby i Rafah, Gaza, har evakuerats till Västbanken tillsammans med några av våra medarbetare. Allt har gått bra och barnen får psykologiskt stöd.

Vi är mycket oroade över alla andra barn och människor som fortfarande är i allvarlig fara i Gazaremsan. SOS Barnbyar i Rafah stöttar på plats och fortsätter vara en humanitär plats som ger viktigt stöd till barn och familjer.

Läs mer här

 

Uppdatering 8 mars

På grund av säkerhetsläget är alla insatser utanför barnbyn extremt utmanande. Vi fortsätter att stötta barn och familjer med kontantstöd och psykosocialt stöd. Fler barn som blivit ensamma under kriget har sökt skydd i barnbyn. Just nu söker 200 internflyktingar och 17 barn som är ensamkommande skydd där. Vi ser över hur vi även kan ta emot ungdomar som är ensamkommande.

 

Uppdatering 6 mars

Stödet når fram!

Hittills har vi kunnat nå fler än 9500 personer, tack vare våra engagerade givare. 6776 personer har fått kontantstöd och 2787 personer har fått bland annat psykosocialt stöd. Utöver det stöttar vi barn och familjer som sökt skydd i vår barnby i Rafah.

 

Uppdatering 26 februari

Barn med särskilda behov får stöd

Tillströmningen av internflyktingar i Rafah har lett till otillräcklig kapacitet för att möta befolkningens hälso- och sjukvårdsbehov. Pågående konflikt i Gaza har orsakat betydande livsmedelsbrist, dålig tillgång till rent vatten och sanitetsanläggningar samt störningar i hälso- och sjukvårdstjänsterna. Denna situation utsätter barn under fem år och gravida eller ammande kvinnor för en relativt högre risk för undernäring. Cirka 1,7 miljoner människor behöver akut skydd. Sociala spänningar i Rafah ökar på grund av den begränsade mängden hjälp som finns tillgänglig i jämförelse med behoven.

Vår skola i Rafah har gjorts om för att ta emot barn och familjer. Foto: SOS Barnbyar Palestina

I februari tog vi in sju barn med sina vårdnadshavare i vår barnby eftersom behoven hos dessa barn med särskilda behov inte längre kunde säkerställas i norra Gaza.

Evakueringen av barnbyn till en alternativ plats utforskas, men är extremt utmanande. Sannolikheten för att evakuera inom Gaza minskar när konflikten intensifieras. Behovet av att hitta alternativa platser inom Rafah blir mer brådskande, särskilt med tanke på de höga riskerna för exponering för våld, stöld och övergrepp. Barnens säkerhet är av största vikt. Om faktorerna för evakuering uppfylls kommer vi evakuera omedelbart, med betoning på det akuta behovet av säkra och trygga utrymmen som kan upprätthålla programmet samtidigt som de förknippade riskerna hanteras.

 

Uppdatering 20 februari

Hör vår kollega Julian, expert på katastrofinsatser, berätta om läget i Gaza och vad vi ger för stöd till barn och familjer på plats.

Uppdatering 12 februari

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah

Foto: Loay Al Sawafeery

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

I barnbyn finns 76 barn, mellan 1 och 14 år, samt 11 barn som blivit ensamma under kriget. Vår barnby i Rafah är en humanitär plats, där barn får skydd. Det är en plats som måste respekteras och skyddas under krig enligt internationell lag.

Vi har skrivit till Tobias Billström och andra regeringar runt om i världen och kräver att internationell lag följs. Så här skrev vi.

Skriv under namninsamlingen här

 

Uppdatering 31 januari 2024:

Krig förstör drömmar

Mariam, 20, sjuksköterskestudent och medlem i SOS Barnbyar i Palestinas ungdomsråd, skrev denna kommentar på uppdrag av palestinska ungdomar på Västbanken och i Gaza.

Så här säger en ung kvinna som är på flykt i Khan Yunis:

”Ärligt talat är det för svårt, du kan inte föreställa dig hur svårt det är. Vårt hus bombades och pansarvagnar körde över det. Ingenting finns kvar utom kläderna vi bar. Jag önskar att vi kunde fly, men priset för att lämna Gazaremsan är mycket högt. För närvarande bor vi i en husvagn i Khan Yunis, och det blir allt värre. Jag är förkrossad över tanken på att flytta till ett tält i Rafah.”

I Rafah bor hundratusentals människor i provisoriska skydd under hemska förhållanden. Så här ser det ut utanför vår barnby i staden:

Foto: Lama Qattush

 

Uppdatering 29 januari 2024:

Hundratusentals människor fyller nu gatorna i Khan Yunis och Rafah och bor i provisoriska skydd under hemska förhållanden. De har lite eller ingen tillgång till mat, vatten, mediciner och lämpligt skydd.

SOS Barnbyar i Gaza fortsätter ge psykologiskt stöd och kontantstöd. De som har flytt till vår barnby får också skydd, mat och förnödenheter.

SOS Barnbyar stöttar även människor som drabbas på Västbanken och östra Jerusalem, där tusentals palestinier skadats.

 

Uppdatering 16 januari 2024:

”Man kan känna deras sorg”

En ledande medarbetare i vår barnby i Rafah på Gazaremsan nåddes för en intervju den 13 januari. Han berättar om den misär som drabbar barn och familjer i Rafah, där omkring 1,9 miljoner palestinier nu kämpar för att överleva. Ett stort problem är att många människor som tog hand om barn till avlidna familjemedlemmar nu kämpar för att ta hand om dem. SOS Barnbyar i Palestina överväger olika sätt att stötta dem att hålla ihop dessa familjer.

Läs hela intervjun

 

Uppdatering 15 januari 2024:

Foto: Salah Hosny

I siffror från den 7 januari uppskattas det att cirka 69 000 bostäder på Gazaremsan har förstörts eller gjorts obeboeliga och över 290 000 bostäder har skadats.* Fler än en halv miljon människor kommer inte ha något hem att återvända till.

Många barn på Gazaremsan riskerar också sin framtid, då fler än 625 000 elever har drabbats av skolstängningar och har fortfarande ingen tillgång till utbildning eller en säker plats.

SOS Barnbyar stöttar just nu 1051 familjer med kontantstöd och har tillhandahållit 407 individuella sessioner med psykologer och 229 gruppsessioner. I Khan Yunis är det ännu bara möjligt att bistå med kontantstöd för familjer, då stridigheterna är för intensiva.

*Enligt Government Media Office i Gaza

 

Uppdatering 8 januari 2024:

Massflykten och den extrema humanitära krisen i Gaza fortsätter. 1,9 miljoner människor, nästan 85 % av den totala befolkningen i Gaza, beräknas vara internflyktingar, varav vissa har fördrivits flera gånger, eftersom familjer tvingas flytta upprepade gånger för att söka skydd.

På grund av de intensiva striderna i centrala Gaza och Khan Yunis fortsätter antalet internflyktingar i Rafah att öka, även om Rafah självt också har utsatts för bombningar.

Det har ännu inte varit möjligt att nå en överenskommelse som gör att barnbyn i Rafah kan evakueras. Det finns tillräckligt med mat för alla som har sökt skydd i barnbyn, men det är svårare att hantera den begränsade tillgången på el och vatten.

Nästan 3000 personer (över 800 familjer) i Gaza nås just nu av vårt kontantstöd.

 

Uppdatering 5 januari 2024:

Barn leker i barnbyn i Rafah. Foto: SOS Barnbyar Palestina
Barn leker i barnbyn i Rafah. Foto: SOS Barnbyar Palestina

I vår barnby i Rafah tar vi nu emot barn som är ensamkommande och separerade. Vissa av barnen visar tecken på allvarliga känslomässiga trauman och får psykologiskt stöd. Nedan följer ett vittnesmål från en psykolog i Rafah om ett av de första barnen som anlände:

”Ett av de barn vi tog emot är en treårig flicka som fördes till oss av en partnerorganisation och som hittades vid en av kontrollpunkterna i Gaza. Den första bedömningen av barnet visade att hon lider av allvarligt psykologiskt trauma, som resulterat i vad som kallas ’selektiv mutism’ utöver ångest och rädsla som ett resultat av vad hon utsattes för eller vad hennes familj utsattes för.

Barnet fick medicinskt stöd på ett av sjukhusen i Rafah, eftersom hon hade några fysiska sår.

SOS-mamman Hanane och barnen hon kommer att bo med var förberedda på hennes ankomst. De såg också till att välkomna henne med gåvor för att se till att hon kände sig bekväm i sin nya miljö.

Trots barnets mycket svåra psykiska tillstånd, började hon efter en vecka i barnbyn att interagera med andra, särskilt med barn som bor med henne i samma hus. Hon började dela leksaker med dem och gå ut på gården för att leka och interagera med andra barn.

Baserat på den psykologiska utvärderingen av barnet och hennes interaktion med andra märkte vi att hon nu känner sig tryggare och att hon är mer kapabel att hantera den traumatiska händelse hon gick igenom.

Vi fortsätter att ge specialiserat psykologiskt stöd för att stötta henne i enlighet med hennes individuella behov.”

Gaza i riskzonen för hungersnöd

Under nästan tre månaders krig i Gaza, med brist på mat, vatten, medicin och gas för matlagning, har SOS Barnbyar i Rafah lyckats tillhandahålla måltider och omsorg för barnen, samt ge stöd till hundratals i samhället.

Världshälsoorganisationen rapporterar att 93% av befolkningen i Gaza står inför en krisnivå av hunger, med otillräckligt med mat och höga nivåer av undernäring.

− Det finns många utmaningar förutom matbristen i samhället. Det råder brist på medicin på apoteken och vårdcentralerna fungerar inte längre. De stora sjukhusen tar nu främst emot skadade människor. Ibland tar vi hjälp av en granne, en sjuksköterska, som hjälper oss att behandla barn när det behövs, säger en av SOS Barnbyars medarbetare.

Vatten är också en bristvara i allmänhet.

− Dricksvatten är inte tillgängligt för majoriteten i samhället. Många är beroende av stöd från organisationer, säger medarbetaren.

 

 

Uppdatering 19 december 2023:

Rafah, där vår barnby finns, har utsatts för fler flygattacker, inklusive en attack i onsdags som rapporterades ha dödat 26 personer. På grund av den desperata bristen på mat har plundring av lastbilar, som ska leverera akutstöd, rapporterats vid gränsövergången i Rafah. Lastbilsövergången Kerem Shalom från Israel öppnades på söndagen för första gången sedan kriget började, och man hoppas att detta kommer att öka tillgången på livsmedel och annat humanitärt stöd som behövs akut till Gaza.

Vi håller just nu på att dela ut kontantstöd till familjer. Marknadssituationen i Gaza är mycket svår. Ett FN-organs övervakning efter utdelningen (den 11 december) visade dock att nästan 70 procent av de tillfrågade fortfarande uppgav att de varor de behöver antingen helt eller åtminstone delvis finns tillgängliga på marknaden. Detta stöder antagandet att kontantstöd fortfarande är ett meningsfullt stöd för familjer.

Samarbete med partnerorganisation

SOS Barnbyars samarbete med en partnerorganisation i Gaza har påbörjats. Samarbetet innebär att vi ska ta emot barn som är ensamkommande och separerade i vår barnby. Vi har nu dragit igång och hittills bor tre barn som separerats från sina familjer i vår barnby. Det här säger Ghada Hirzallah, generalsekreterare för SOS Barnbyar i Palestina, om samarbetet:

− Det tillfälliga boendet i barnbyn i Rafah kommer att fungera från det ögonblick barnen tas emot och under en period på högst ett år. Vi är fast beslutna att göra vårt bästa för att ta emot de ensamkommande och separerade barnen och är medvetna om det ansvar som detta innebär för vår organisation. För att stödja dessa 55 nyinskrivna barn kommer vi att anställa sju medarbetare från lokalsamhället i Rafah, utöver en socialarbetare, en psykolog och en sjuksköterska. Vi kommer att ta in två erfarna pensionerade SOS-mammor för att ta hand om de nyinskrivna barnen tillsammans med den pedagogiska personal som behövs.

 

Uppdatering 18 december 2023:

Vi står på barnens sida. I fredags skickade vi ytterligare ett brev till regeringen, denna gång till utrikesminister Tobias Billström, för att uppmärksamma dem på situationen för barnen, som drabbas hårdast, med anledning av den humanitära katastrofen i Gaza.

”Utöver det stora antal dödsoffer i Israel och Gaza uppskattas väldigt många barn ha förlorat en eller båda sina föräldrar till följd av kriget. Som en organisation med djup förståelse för de utmaningar som barn utan föräldrars omsorg möter, ser vi med oro på hur detta riskerar att leda till permanenta skador på barnens psykiska hälsa, utveckling och framtid. Barnen som drabbats av denna konflikt förlorar sin barndom och påverkas upp i vuxenlivet. På grund av en konflikt som inte är deras.”

Dödandet av barn måste upphöra. Barn har särskild rätt till skydd i krig.

Läs hela brevet här

Skriv under den globala namnlistan för att skydda civila som drabbas i den humanitära katastrofen i Gaza.

Till namnlistan

#CeasefireNOW

 

Uppdatering 8 december 2023:

Den 6 december inträffade oroligheter i närheten av barnbyn i Rafah, då desperata människor försökte få tag i livsmedelsbistånd. Staden har också utsatts för luftangrepp, vilket innebär att det blir svårare och svårare att hålla barnen i barnbyn i Rafah i säkerhet. Därför fortsätter arbetet med att säkra barnbyn. Detta inkluderar förberedelser för evakuering i händelse av luftangrepp mot eller nära barnbyn. Arbetet försvåras för att det praktiskt taget är omöjligt att på förhand fastställa en säker plats att evakuera till.

Barnbyn tar emot fler människor som behöver stöd. Fler än 100 internflyktingar söker skydd i barnbyn och i SOS Barnbyars skola. En avskild plats i skolan förbereds för att användas som skydd för barn som kommit bort från eller förlorat sina familjer.

I övrigt ligger fokus just nu ligger på psykologiskt stöd, kontantstöd och kuponger.

 

Uppdatering 1 december 2023:

Trots ökningen av humanitära leveranser till Gaza under den senaste veckan råder det fortfarande extrem brist. Höga priser och låg tillgång rapporteras för alla baslivsmedel, medicinska artiklar och hygienartiklar. Barnbyn i Rafah har fått leveranser av livsmedel och bränsle från UNRWA.

Pausen var en chans för barnen i barnbyn i Rafah att få tid till psykologisk första hjälpen, samt grupp- och individuell rådgivning.

Teamet har fokuserat på säkerheten i barnbyn i Rafah och förbereder säkerhetsscenarier ifall stridandet skulle flyttas till södra Gaza, där barnbyn är belägen.

 

Uppdatering 14 november 2023:

SOS Barnbyar har först och främst stöttat familjerna i våra program och arbetar nu för att utöka stödet till fler barn, ungdomar och familjer i Gaza.

Familjer har försetts med matkuponger i samarbete med World Food Programme. Samt guidning vart de kan få tag i mat och förnödenheter i de mindre drabbade områdena.

Hittills har SOS Barnbyar kunnat betala ut stöd till mer än 220 familjer och mer än 1 000 individer sedan konflikten började.

Vi kommer även stötta med kontantstöd till familjer i våra program, samt ungdomar och familjemedlemmar till tidigare programdeltagare, för att de ska kunna köpa vad de behöver.

Våra kollegor på plats delar med sig om den aktuella situationen i barnbyn i Rafah, Gaza:

– Som omsorgsperson till barnen försöker jag lugna ner dem så mycket som möjligt. Vi tittar på tecknade filmer tillsammans, leker med dem (hoppar hopprep, målar, ritar). Vi försöker trösta dem, så att de inte känner vad som händer, eftersom det som händer är ofattbart.

– När det blir bombning säger jag till dem att inte vara rädda, och vi börjar sjunga ’gå upp och gå ner’. När raketen är uppe säger vi ’går upp’ och när den går ner säger vi ’går ner’, vilket betyder att den föll långt ifrån oss.

– Vi är tacksamma för att vi kan ta hand om barnen, som inte är skyldiga till det som händer. Vi vet att en majoritet av offren för detta krig är barn. Vi, som vuxna, är mycket rädda för att något ska hända. Vi hoppas att inget händer.

Våra insatser för psykologiskt stöd till barnen och personalen har skalats upp, och rekrytering av personal genomförs för att kunna nå ut till fler med psykologiskt stöd.

 

Uppdatering 31 oktober 2023:

De 76 barnen och totalt 21 anställda och deras familjer i barnbyn i Rafah är relativt säkra. De har tillräckligt med mat, vatten och elektricitet, men man är orolig för ökad oro och civil olydnad när mat- och vattenbristen ökar bland befolkningen i Gaza.

Antalet barn som dödats i Gaza under de senaste tre veckorna är högre än det årliga antalet barn som dödats i konfliktzoner globalt under de senaste fyra åren. SOS Barnbyar är mycket bekymrade över de 856 barn i familjer i Gaza som är en del av våra familjestärkande program. På grund av den kaotiska situationen har det inte varit möjligt att kontakta familjerna och få en överblick över de skadade och dödade.

Rafah ligger precis vid gränsen till Egypten, och flera organisationer arbetar för att genomföra en säker evakuering så snart som möjligt.

SOS Barnbyar kräver att civila mål, inklusive barnbyn, måste skyddas från raketattacker. Säkerhetsteamet i Palestina arbetar tillsammans med FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern för att få till stånd en kommunikationsbackup i händelse av att telekommunikationsnätet stängs av igen.

 

Uppdatering 26 oktober 2023:

I krig och kriser är barn oskyldiga, men drabbas alltid hårdast. Vi står på barnens sida och arbetar nu intensivt tillsammans med lokala partners på plats för säkra barns rättigheter – och liv.

– 22 familjer i vårt familjestärkande program har evakuerats till skolor vad vi bedömer är säkrare zoner och till släktingars hem. En säker skola har blivit attackerad, men inga dödsfall har rapporterats, säger Ghada Hirzallah, generalsekreterare för SOS Barnbyar i Palestina.

SOS Barnbyar uppmanar alla parter i konflikten att vidta omedelbara åtgärder för att skydda barn och respektera internationella mänskliga rättigheter och humanitära lagar, inklusive barnkonventionen.

Vi uppmanar också alla parter att mildra skadorna på civila och prioritera skydd av barn, ungdomar och deras familjer och upprätthålla deras mänskliga rättigheter genom att:

  • Säkerställa att civila, särskilt barn och ungdomar, kan evakueras till säkra platser.
  • Skydda skyddsrum och civil infrastruktur från alla angrepp.
  • Försäkra tillgång till mat, skydd och medicinsk vård samt grundläggande förnödenheter som bränsle, dricksvatten och elförsörjning.
  • Säkerställa livsviktigt humanitärt bistånd till barn som drabbats av kriget och deras familjer, inklusive mental hälsa och psykosocialt stöd. Barn som saknar eller riskerar att förlora sina föräldrars omsorg är redan mer sårbara för psykisk ohälsa.

 

Så här lät det när vi var med i TV4 Nyhetsmorgon.

 

 

Dela inlägget

Publicerad: 2023-10-09

Liknande

Artikel

Så mår barnen i Gaza efter evakueringen

I slutet av maj tvingades vi evakuera vår barnby i Rafah helt och flytta barnen och familjerna som sökte skydd där till tältläger i centrala Gaza. Situationen runt barnbyn var alldeles för farlig. Reem Alreqeb Reem, tf programchef i Gaza, var med under och efter evakueringen.

Läs mer här

Artikel

"Det kommer finnas något bättre"

Sedan oktober har Islam flytt fyra gånger inom Gaza med sin sjuka man och sina sju barn. De hittar ingen trygghet någonstans och det påverkar deras mentala hälsa. Nu bor de i SOS Barnbyars tältläger och får psykologiskt stöd.

Läs mer här

Artikel

Israa tvingades fly sitt barndomshem

När kriget bröt ut sökte Israa skydd i vår barnby i Rafah, där hon växte upp och känner sig trygg. Men i slutet av maj blev situationen runt barnbyn för farlig och hon evakuerades till SOS Barnbyars tältläger i Deir al Balah.

Läs mer här